Laika ziņas

Adexar XE

Modelis:

Visaugstākā efektivitāte pret septoriozēm, rūsām un citām būtiskākajām graudaugu slimībām.

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Visaugstākā efektivitāte pret septoriozēm, rūsām un citām būtiskākajām graudaugu slimībām.

Adexar XE satur visjaunāko un stiprāko karboksamīdu grupas darbīgo vielu fluksapiroksādu – Xemium un epoksikonazolu. Hyperflow ir jaunās vielas – Xemium pārvietošanās veids augā. Tā ļoti strauji un mērķtiecīgi izplatās pa lapas virsmu un vadaudu sistēmā, ilgstoši saglabājot aktivitāti.

Ieguvumi

  • Visspēcīgākais graudaugu fungicīds kviešu un miežu aizsardzībai
  • Izcili ražas pieaugumi neatkarīgi no situācijas uz tīruma
  • Satur unikālu HyperFlow tehnoloģiju, kas optimizē vielas izplatību augā
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Ilgstoša aizsardzība
  • Teicama lietus noturība

Iedarbības veids

Adexar ir plaša spektra fungicīds, kurš satur divas darbīgās vielās: epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela savienojumā jaunu darbīgo vielu fluksapiroksādu. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un šūnu membrānu izjaukšana. Triazoli pieder dimetilācijas inhibitoriem (DMI). Šo grupu sauc par sterolu bozintēzes inhibitoriem (SBI). Fluksapiroksāds pieder darbīgo vielu grupai – karboksamīdi. Tam ir atšķirīgs iedarbības mehānisms uz graudaugu slimību ierosinātājiem – pārtrauc sēņu elpošanas ķēdes darbību un novērš enerģijas ražošanu šūnās un membrānās. Fluksapiroksāds pieder SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors) fungicīdu grupai. Adexar ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sējumos.

Aizsargājamā zona

Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Adexar var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem.

Tvertnes maisījumi

Adexar var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, insekticīdiem, fungicīdiem, mikroelementiem, augu augšanas regulatoriem, jāsaskan preparātu lietošanas optimālie termiņi. Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas norādījumus.

Saistītā prece
Orius 250 EW Orius 250 EW
sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai..
Leander Leander
Leander ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu fenp..
Maredo 125 SC Maredo 125 SC
plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību ierobežoš..
Juventus 90 Juventus 90
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas m..
Signum Signum
Fungicīds slimību ierobežošanai burkānu, sīpolu, ķiploku, pupu (graudiem) u..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Darbīgā viela: azoksistrobīns 250 g/l Preparatīvā forma: suspensijas kon..
Priaxor Priaxor
Fungicīds Darbīgā viela: fluksapiroksāds 75.0 g/l, piraklostrobīns 150.0..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.