Laika ziņas

Amistar 250SC

Modelis:

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, miežu, rudzu un tritikāles sējumos un krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, baltās puves, pelēkās puves un neīstās miltrasas apkarošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, miežu, rudzu un tritikāles sējumos un krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, baltās puves, pelēkās puves un neīstās miltrasas apkarošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos, kā arī slimību apkarošanai tomātu, gurķu un kabaču (arī cukīni) stādījumos segtās platībās, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu, Ķīnas kāpostu, sīpolu, puravu, burkānu, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos, kā arī krāšņumaugos, skuju un lapu kokiem kokaudzētavās, golfa laukumos un zālienos.

Reģistrācijas Nr.: 0187
Reģistrācijas klase: 2.

 • Darbīgā viela: azoksistrobīns 250 g/l;
 • Ķīmiskā klase: strobilurīni;
 • Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts (s.k.).

Iepakojums: 1 l

Preparāta raksturojums

Azoksistrobīnam piemīt sistēmiska, translamināra un aizsargājoša iedarbība. Nomāc sporu dīgšanu un sēnes micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.

Azoksistrobīns veicina hlorofila veidošanos, labāku slāpekļa uzņemšanu, palēnina auga novecošanos, tāpēc lapas paliek zaļas ilgāku laiku un labāk uzņem barības vielas. Apsmidzinot ar to sējumu, palielinās gan graudu masa, gan kvalitāte.

Efektivitāte

Laba iedarbība uz visām tabulā minētajām slimībām, izņemot tālāk uzskaitītās.

Daļēja iedarbība uz graudzāļu miltrasu (Erysiphe graminis), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis) un fuzariozi (Fusarium spp.).

Lietošanas ieteikumi

Graudaugos:

 • Amistārs 250 s.k. visefektīvāk darbojas, ja to lieto profilaktiski vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm.
 • Sējumu pirmajā apstrādē (cerošanas fāzes beigās, stiebrošanas sākumā), ja stipri izplatīta miltrasas infekcija un/arī lapu plankumainības, ieteicams lietot Amistārs 250 s.k. kopā ar Arčers Top 400 e.k.
 • Ja laika apstākļi ir labvēlīgi lapu un vārpu septoriozes izplatībai, Amistārs 250 s.k. būtu ieteicams lietot maisījumā ar preparātiem Tiltu, Artea.
 • Ja laika apstākļi labvēlīgi vārpu fuzariozes izplatībai un paredzēta viena apstrāde ar fungicīdu, tad Amistārs 250 s.k. (deva 0,5 l/ha) ieteicams lietot maisījumā ar fungicīdu (0,5–0,6 l/ha), kas efektīvs pret fuzariozi.

Rapšos:

 • Visefektīvākā Amistārs 250 s.k. iedarbība pret sausplankumainību ir, ja to lieto rapšu ziedēšanas beigās (noziedējuši vairāk nekā 90 %) vai arī parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Deva 0,5 l/ha. 
 • Pret balto puvi Amistārs 250 s.k. ieteicams lietot ziedēšanas sākumā (AS 60). Vissefektīvākā smidzināšanas deva 0,7–1,0 l/ha.
 • Izsmidzinot pilnu devu, Amistārs 250 s.k.pasargā augus pret slimībām piecas sešas nedēļas.

Dārzeņos:

 • Sīpolu neīstās miltrasas (Peronospora destructor), sīpolu kakla puves (Botryotinia squamosa), gurķu neīstās miltrasas (Pseudoperonospora cubensis) un tomātu augļu brūnās puves (Phytophthora infestans) apkarošanai Amistārs 250 s.k. jālieto profilaktiski, kad iestājušies slimības attīstībai labvēlīgi laika apstākļi.
 • Galviņkāpostu, ziedkāpostu un brokoļu stādījumos apstrādi veic, sākot ar galviņu veidošanās sākumu AS 41.

Tvertnes maisījumi

 • Pirms maisījuma sagatavošanas nepieciešams pārliecināties, vai uz preparātu iepakojuma nav speciāla marķējuma, kas ierobežo kādu saderību. Katrs produkts smidzināšanas tver­tnē jālej atsevišķi, labi izmaisot. Ja paredzēts veidot tvertnes maisījumus ar citiem fungicīdiem, insekticīdiem, augšanas regulatoru vai mikroelementu mēslojumiem, nav ieteicams darba šķidrumā jaukt vairāk par trim komponentiem, ieskaitot Amistārs 250 s.k.
 • Nav ieteicams Amistārs 250 s.k. lietot kopā ar karbamīdu.

Ieteicamais darba šķidruma daudzums

Graudaugiem un rapšiem: 200–300 l/ha. Dārzeņiem un krāšņumaugiem atklātā laukā: 200–600 l/ha,
segtās platībās: 600–1200 l/ha. Krāšņumaugiem, skuju un lapu kokiem kokaudzētavās: 800–1000 l/ha,
ieteicamā darba šķidruma koncentrācija 0,1 % (100 ml preparāta uz 100 l ūdens).

Darba šķidruma sagatavošana  

Uzpilda smidzinātāja tvertni līdz 1/2 ar tīru ūdeni. Pirms lietošanas preparātu iepakojumā labi sakrata un nepieciešamo daudzumu ielej smidzinātājā. Labi samaisa. Nepārtraucot maisīšanu, pielej atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums gatavošanas, transportēšanas un smidzināšanas laikā nepārtraukti jāmaisa. Sagatavotu darba šķidrumu izlieto uzreiz.

Smidzināšanai piemēroti laika apstākļi

 • Optimālā smidzināšanas temperatūra no +10 °C līdz +25 °C.
 • Smidzināšana nav ieteicama ilgstoša sausuma apstākļos.
 • Ja pagājušas divas stundas pēc smidzināšanas, lietus fungicīdu iedarbību vairs neietekmē.

Graudaugiem 35 dienas, rapšiem 37 dienas, Pekinas kāpostiem, Ķīnas kāpostiem, puraviem 21 diena, galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, brokoļiem, selerijām (sakņu, kātu), sīpoliem 14 dienas, burkāniem 10 dienas, tomātiem, gurķiem, kabačiem (arī cukīni) segtās platībās 3 dienas.

Uzglabāšana

Produkta derīguma 
termiņš*

 

Uzglabāšanas 
temperatūra

Piezīmes

no

līdz

2 gadi

0 °C

+35 °C

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā

* Neatvērtā oriģinālā ražotāja iepakojumā. Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Reģistrētās devas un lietošana

Kultūraugs

Kaitīgais organisms

Deva, 
l/ha

Apstrādes laiks, nosacījumi

Ziemas kvieši

Vasaras kvieši

Kviešu plēkšņu plankumainība

(Septoria nodorum), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici),

brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici-repentis), melnais sodrējums (Cladosporium spp., Alternaria spp.)

0,8–1,0

 

Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59)

 

Ziemas mieži, 
vasaras mieži

 

Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), pundurrūsa (Puccinia hordei), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), melnais sodrējums (Cladosporium spp., Alternaria spp.)

 

0,8–1,0

 

Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59)

 

Rudzi, tritikāle

 

Brūnā rūsa (Puccinia recondita),

melnais sodrējums (Cladosporium spp., Alternaria spp.), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)

0,8–1,0

 

Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59)

 

Ziemas un vasaras rapši

 

Krustziežu sausā puve (Phoma lingam),

neīstā miltrasa (Peronospora brassicae) krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)

0,5–0,75

 

Apsmidzināt profilaktiski attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapšu četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-60) 

Ziemas un vasaras rapši

 

Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum), pelēkā puve (Botrytis cinerea), krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)

 

0,75

 

Apsmidzināt profilaktiski attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapšu ziedēšanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai vai kad galvenajā ziedkopā avērušies 50–60 % ziedu (AS 60-65)

Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi

 

Kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicae A. brassicicola), krustziežu neīstā miltrasa (Peronospora parasitica), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), krustziežu baltkreves (Albugo candida)

0,8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no kultūrauga galviņas veidošanās sākuma (AS41)

Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm

Sakņu un kātu selerija

Seleriju lapu gaišplankumainība 
(Septoria apiicola)

0,8

Burkāni

Burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercospora carotae)

0,8

Sīpoli

Sīpolu neīstā miltrasa (Peronospora destructor), sīpolu kakla puve (Botryotinia squamosa)

0,8

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām tās pazīmēm

Puravi

Sīpolu rūsa (Puccinia allii), melnais sodrējums (Cladosporium allii), lapu plankumainība (Alternaria porri)

0,8

Gurķi, kabači 
(arī cukīni) (segtās platībās)

Gurķu neīstā miltrasa 
(Pseudoperonospora cubensis)

Darba šķ. konc.

0,08 %

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām tās pazīmēm

Ķirbjaugu īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), kvēpainā miltrasa (Sphaerotheca fuliginea)

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm

Tomāti (segtās platības)

Tomātu augļu brūnā puve 
(Phytophthora infestans)

Darba šķ. konc.

0,1 %

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām tās pazīmēm

Tomātu īstā miltrasa (Oidium lycopersici), tomātu lapu brūnais pelējums (Cladosporium fulvum), tomātu lapu sausplankumainība (Alternaria solani)

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm

Skuju koki kokaudzētavās

Skujbire (Lophodermium spp.)

0,8–1,0

 

Darba šķ. konc. 0,1 %

Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties tās pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām

Lapu koki kokaudzētavās

Rūsasa (Puccinia spp.), bērzu tumšbrūnā plankumainība (Marssonina betulae), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.)

Krāšņum­augi

Rūsas (Puccinia spp.), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.)

Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties tās pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām

Zāliens, 
zāliens golfa laukumā

Fuzarioze (Fusarium spp.)

1,0

Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties tās pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 10–14 dienām

 

Saistītā prece
Orius 250 EW Orius 250 EW
sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai..
Leander Leander
Leander ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu fenp..
Maredo 125 SC Maredo 125 SC
plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību ierobežoš..
Juventus 90 Juventus 90
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas m..
Signum Signum
Fungicīds slimību ierobežošanai burkānu, sīpolu, ķiploku, pupu (graudiem) u..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Darbīgā viela: azoksistrobīns 250 g/l Preparatīvā forma: suspensijas kon..
Priaxor Priaxor
Fungicīds Darbīgā viela: fluksapiroksāds 75.0 g/l, piraklostrobīns 150.0..
Tango® Flex Tango® Flex
Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas kviešu..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.