Latviešulv
Laika ziņas

Mieži “EMA DS”

Modelis: Ema DS
 • Lopbarības tipa
 • Ražīga
 • Vidēji agra
 • Ataudzējums C2
Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

(LAMMC Zemkopības institūts, Lietuva)

 • Lopbarības tipa miežu šķirne,
 • Vidēji agrīna šķirne,
 • Veģetācijas periods 83 dienas. (Pēc Latvijas gada izmēģinājumu datiem 111 dienas Vecaucē, 112 dienas Viļānos),
 • Auga garums izmēģinājumos 70cm. (Pēc Latvijas 2019. gada izmēģinājumu datiem 65 cm),
 • Šķirne raksturojas ar spēcīgu cerošanu līdz ar to sekmīgi konkurē ar nezālēm,
 • Augsnes prasību ziņā šķirne nav izvēlīga, labi ražo arī mazāk auglīgās augsnēs, 
 • Ļoti laba veldres noturība-9 (9 ballu skalā),
 • Laba slimību izturība,
 • 1000 graudu svars 50.3 g. (Pēc Latvijas 2019. gada izmēģinājumu datiem Vecaucē 58.5g.,Viļānos 57.4g)
 • Pēc SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” gada datiem  testējot 11 dažādas miežu šķirnes šai šķirnei ir iegūta augstākā tilpummasa 69.1 kg/hl,
 • Pēc SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” gada datiem  testējot 11 dažādas miežu šķirnes šai šķirnei  raža bijusi 9.26t ha
 • Pēc 2019. gada LLU MPS “Vecauce” datiem šķirnes ražība, testējot 11 dažādas miežu šķirnes, ir 6.53t ha

SIA LINAS AGRO savas šķirnes Latvijā testē LLU MPS “Vecauce”- Vecauce un SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”- Viļāni.

Saistītā prece
Mieži “Milford” Mieži “Milford”
Lopbarības tipa Ražīga Vidēji agra Ataudzējums C2..
Populārākā šķ
‘Laureate’ ‘Laureate’
Pārtikas tipa Augstražīga Vidēji agrīna  Ataudzējums C2..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.