Latviešulv
Laika ziņas

Oligo Brava LABĪBAI

Modelis: Oligo Brava JAVAMS

Granulēts mikroelementu Vara (Cu), Dzelzs (Fe), Mangāna (Mn) un Cinka (Zn) mēslošanas līdzeklis augu profilaktiskai mēslošanai un nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai. Preparāta šķīdumu izmanto laistīšanai vai smidzināšanai uz lapām, ja augiem novērotas barības vielu trūkuma pazīmes.

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Oligo Brava – LABĪBAI

Granulēts mikroelementu Vara (Cu), Dzelzs (Fe), Mangāna (Mn) un Cinka (Zn) mēslošanas līdzeklis augu profilaktiskai mēslošanai un nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai. Preparāta šķīdumu izmanto laistīšanai vai smidzināšanai uz lapām, ja augiem novērotas barības vielu trūkuma pazīmes.

Sastāvs:
Kopējais slāpeklis (N) 3,0 %
Amonjaka slāpeklis (N-NH4) 3,0 %
Magnija oksīds (MgO)* 9,0 %
Varš (Cu), EDTA helāts* 1,0 %
Dzelzs (Fe), EDTA helāts* 1,0 %
Mangāns (Mn), EDTA helāts* 5,0 %
Cinks (Zn), EDTA helāts* 2,0 %
* ūdenī šķīstoši

Mēslošanas deva:
Smidzināšanai uz lapām 1-4 kg/ha.
Laistīšanai 2-6 kg/ha.
Nepārsniegt ieteiktās devas!
Saskaņā ar EK-GHS/CLP regulu Nr. 1272/2008 lietošana nav bīstama.

Brīdinājums:
P260: Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Saistītā prece
Bratan Foliar Bratan Foliar
  Ūdenī šķīstošs NPK mēslojums ar mikroelementiem, kas domāts ..
Yelia 9-10-40 +2,50 MgO + mikro Yelia 9-10-40 +2,50 MgO + mikro
Liels kālija (K) daudzums. Ātri un viegli augiem uzņemams...
Forma: granul
YaraLiva NITRABOR YaraLiva NITRABOR
Iepakojums: 25 кg, 600 kg..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.