Latviešulv
Laika ziņas

Oligo Ranau

Modelis: Oligo Ranau liquid RAPSAMS

Granulēts mikroelementu Dzelzs (Fe), Mangāna (Mn) un Molibdēna (Mo) mēslošanas līdzeklis augu profilaktiskai mēslošanai un nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai. Preparāta šķīdumu izmanto laistīšanai vai smidzināšanai uz lapām, ja augiem novērotas barības vielu trūkuma pazīmes.

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

EK mēslošanas līdzeklis: E.2.1.
Granulēts mikroelementu Dzelzs (Fe), Mangāna (Mn) un Molibdēna (Mo) mēslošanas līdzeklis augu profilaktiskai mēslošanai un nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai. Preparāta šķīdumu izmanto laistīšanai vai smidzināšanai uz lapām, ja augiem novērotas barības vielu trūkuma pazīmes.

Sastāvs:
Kopējais slāpeklis (N) 5,0 %
Amonjaka slāpeklis (N-NH4) 5,0 %
Magnija oksīds (MgO)* 9,0 %
Dzelzs (Fe), EDTA helāts* 1,0 %
Mangāns (Mn), EDTA helāts* 5,0 %
Molibdēns (Mo) * 0,5 %
* ūdenī šķīstoši

Mēslošanas deva:
Smidzināšanai uz lapām 1-4 kg/ha.
Laistīšanai 2-6 kg/ha.
Nepārsniegt ieteiktās devas!
Saskaņā ar EK-GHS/CLP regulu Nr. 1272/2008 lietošana nav bīstama.

Brīdinājums:
P260: Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Saistītā prece
Oligo Boron 150 g/l Oligo Boron 150 g/l
Viegli un ātri uzņemams Bora mēslojums. Paredzēts augu papildmēslošana..
Ekskluzīvi
Actiflow MCZ Actiflow MCZ
Mikroelementu vara (Cu, karbonāts), mangāna (Mn, karbonāts), cinka (Zn, oks..
Ekskluzīvi
Actiflow Mn560 Actiflow Mn560
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS Mangāna mēslošanas līdzeklis (karbonāts) 28,5&n..
ACTIFLOW Zn 680 ACTIFLOW Zn 680
Informācija tiek gatavota..
Ekskluzīvi
Boronia Mo 6 Boronia Mo 6
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS  MIKROELEMENTU bora (B, etanolamīns), mangāna..
Starmax Mn Starmax Mn
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS NP 3-30 MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻA RISINĀJUMS ar mangān..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.