Latviešulv
Laika ziņas

Trimmer 50 SG

Modelis: Trimmer

selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema skviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī vasaras kviešu, vas

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Trimmer 50 SG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema skviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju.

Augi galvenokārt to uzņem caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība. 
Trimmer 50 SG graudaugos labi iznīcina lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Dažas stundas pēc apstrādes tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1-3 nedēļām. Izturīgākās sugas, kas nav iznīcinātas, Trimmers 50 š.g. nomāc.

Visefektīvākā un ātrākā iedarbība uz nezālēm ir, ja tās apsmidzina dīgļlapu līdz 2-4 lapu stadijā.

Lietojot, vienmēr tiek rekomendēts tvertnes maisījumā pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 litriem darba šķidruma ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos un 25 ml virsmas aktīvās vielas uz 100 litriem darba šķidruma vasarāju graudaugos ar stiebrzāļu pasēju. Virsmas aktīvo vielu rekomendējams pievienot arī maisījumos ar preparātiem, kuri satur darbīgo vielu fluroksipirs 180 g/l, Kemira MCPA 750 š.k., piretroīdu insekticīdiem.

Pēc līdzšinējās pieredzes Trimmer 50 SG var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos lietojamiem preparātiem, kurus paredzēts lietot tajā pašā laikā. 
Sagatavojot tvertnes maisījumu, smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Trimmers 50 š.g. un pārliecinās, ka tas ir pilnībā izšķīdis, pēc tam, nepārtraukti maisot, vienu no augstāk minētajiem preparātiem.

Pēc ražas novākšanas laukā, kur lietots Trimmer 50 SG, var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi. Nākamā gada pavasarī var sēt visus kultūraugus. Ja ar Trimmer 50 SG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus.

AUZAS

Devas: 0.015-0.0225 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39).
 • Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, kad apstrādi veic, nezālēm dīgstot līdz nezāļu 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

AUZAS AR SARKANĀS AUZENES /GANĪBU AIRENES PASĒJU

Devas: 0.015 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39), kad stiebrzāles ir 2-3 lapu stadijā (AS 12-13).
 • Vislabākie rezultāti tiek sasniegti nezālēm dīgstot, līdz nezāļu 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai, pasētajām stiebrzālēm jābūt 2-3 lapu stadijā.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 l darba šķidruma.
 • Nelietot graudaugu sējumos ar āboliņa pasēju.

RUDZI

Devas: 0.015-0.030 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39).
 • Labākais rezultāts tiek sasniegts agrā pavasarī, tiklīdz nezāles sāk augt, līdz nezāļu 2-4 lapu stadijai. Minimālai gaisa temperatūrai jābūt +5°C.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

TRITIKĀLE

Devas: 0.015-0.030 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39).
 • Labākais rezultāts tiek sasniegts agrā pavasarī, tiklīdz nezāles sāk augt, līdz nezāļu 2-4 lapu stadijai. Minimālai gaisa temperatūrai jābūt +5°C.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

VASARAS KVIEŠI

Devas: 0.015-0.0225 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39).
 • Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, kad apstrādi veic, nezālēm dīgstot līdz nezāļu 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

VASARAS KVIEŠI AR SARKANĀS AUZENES/GANĪBU AIRENES PASĒJU

Devas: 0.015 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39), kad stiebrzāles ir 2-3 lapu stadijā (AS 12-13).
 • Vislabākie rezultāti tiek sasniegti nezālēm dīgstot, līdz nezāļu 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai, pasētajām stiebrzālēm jābūt 2-3 lapu stadijā.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 l darba šķidruma.
 • Nelietot graudaugu sējumos ar āboliņa pasēju.

VASARAS MIEŽI

Devas: 0.015-0.0225 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39).
 • Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, kad apstrādi veic, nezālēm dīgstot līdz nezāļu 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

VASARAS MIEŽI AR SARKANĀS AUZENES/GANĪBU AIRENES PASĒJU

ZIEMAS KVIEŠI

Devas: 0.015-0.030 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39).
 • Labākais rezultāts tiek sasniegts agrā pavasarī, tiklīdz nezāles sāk augt, līdz nezāļu 2-4 lapu stadijai. Minimālai gaisa temperatūrai jābūt +5°C.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.

ZIEMAS MIEŽI

Devas: 0.015-0.030 kg/ha

 • Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39).
 • Labākais rezultāts tiek sasniegts agrā pavasarī, tiklīdz nezāles sāk augt, līdz nezāļu 2-4 lapu stadijai. Minimālai gaisa temperatūrai jābūt +5°C.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma.
Saistītā prece
Herbicīds īsm
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Galera Galera
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Selektīvs sis
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Butisan 400 Butisan 400
Herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziedkāpostu,..
MCPA 750 MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divd..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Roundap Energy Roundap Energy
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un&nbs..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Flurostar Flurostar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Onyx Onyx
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobež..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
Titus 25 Titus 25
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un ložņu vārpat..
Nimbus Gold Nimbus Gold
viens no jaunākajiem preparātiem BASF rapšu herbicīdu klāstā. Tā sastāvā ir..
Clamox+Dash Clamox+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību – sārņaugu ierobežošan..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Tomahawk 200 EC Tomahawk 200 EC
Tomahawk® 200 EC – sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un d..
Grodyl Grodyl
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu, it īpaši ķerai..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļla..
Legacy 500 Legacy 500
Legacy 500 SC ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds d..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
zirņiem/pupām
Corum Corum
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.