Privātuma politika

SIA „Linas Agro”

Reģistrācijas Nr. 53603019011

„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts, Brankas, Jelgavas novads, LV 3043

Apstiprināts ar 12.07.2021. Valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-2-2021/06

1. PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī  Privātuma  Politika  (Privātuma  Politika)  sniedz  informāciju  par  to,  kā  SIA  Linas  Agro apstrādā  Jūsu  personas  datus,  kas  sniegti  SIA  Linas  Agro  birojā,  vai  www.linasagro.lv (Mājaslapa), vai pa e-pastu, pastu vai tālruni utt.

2. DATU PĀRZINIS

SIA  Linas  Agro,  uzņēmuma  reģistrācijas  numurs  53603019011,  juridiskā  adrese  „Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043, ir datu pārzinis. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu [[email protected]].

Dažos gadījumos SIA Linas Agro Jūsu personas datiem var būt kopīgs pārzinis ar citu AB Linas

Agro Group uzņēmumu (- iem).

3. PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkura SIA Linas Agro saņemtā informācija par datu subjektu, ko var izmantot datu subjekta identificēšanai. Personas dati ietver jebkādu informāciju, tostarp datu subjekta pilnu vārdu, uzvārdu, IP adresi utt.

4. KĀDUS PERSONAS DATUS UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APSTRĀDĀJAM?

SIA Linas Agro apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

4.1. Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai

Ja Jūs piekrītat saņemt paziņojumus (piemēram, atzīmējat piekrišanas lauciņu reģistrējoties, utt.) par mūsu produktiem, aktualitātēm, notikumiem vai īpašiem piedāvājumiem, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Šie dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiks uzglabāti 3 (trīs) gadus no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas un izmantoti komerciālu paziņojumu nosūtīšanai/komunikācijai mārketinga nolūkā.

Ja Jūs esat mūsu klients (t.i., pēdējo 3 (trīs) gadu laikā esat nopircis kādu no mūsu precēm vai izmantojis kādu no mūsu pakalpojumiem) un neesat iebildis pret SIA Linas Agro komerciālu paziņojumu saņemšanu, Jums uz e-pastu tiks nosūtītas ziņas par precēm un pakalpojumiem, kas ir  līdzīgi  tiem,  ko  esat  iepriekš  iegādājies  (datu  apstrādes  pamatojums  –  mūsu  likumiskās intereses).

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, sazinoties ar mums pa e-pastu, kas norādīts šajā Privātuma Politikā.

Šim  datu  apstrādes  nolūkam  SIA  Linas  Agro  ir  kopīgs  datu  pārzinis:  SIA  Dotnuva  Baltic (uzņēmuma reģistrācijas numurs 43603041881, juridiskā adrese „Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043.

4.2. Apmeklējot mūsu sociālo mediju vietni

 

Informāciju, kas mums tiek darīta zināma, apmeklējot mūsu sociālo mediju vietnes (ieskaitot paziņojumus, pogu “Like” un “Follow” izmantošanu un cita saziņu), mēs apstrādāsim kopā ar attiecīgā  sociālā medija likumisko valdītāju/īpašnieku kā kopīgi pārziņi.

Pašlaik mums ir šādi konti:

 • Facebook: Linas Agro Latvija. Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 • Youtube: Linas Agro Latvija. Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku vietnē: https://policies.google.com/privacy un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

 • Instagram: @linasagrolv Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku vietnē: 

 1. https://help.instagram.com/1896641480634370/helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Policies%20and%20Reporting 
 2. https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Policies%20and%20Reporting un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Nolūkā  izvērtēt  klienta  iespējas  izpildīt  līguma  saistības,  SIA  Linas  Agro  apstrādā  šādus personas   datus:   vārds,   uzvārds,   dzimšanas   datums,   uzņēmuma   (saimniecības)   lielums, kredītsaistības, parādsaistības u.c. Šie dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt līgumu. Personas dati, kas nav nepieciešami līguma izpildei, pēc izvērtēšanas tiek dzēsti; pārējie personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma izbeigšanas. Šim datu apstrādes nolūkam SIA Linas Agro ir kopīgs datu pārzinis: SIA “Dotnuva Baltic (uzņēmuma reģistrācijas numurs 43603041881, juridiskā adrese „Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043).

Lai noslēgtu un izpildītu pirkuma, pārdošanas un pakalpojumu līgumu, SIA Linas Agro apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c. Šie dati tiks apkopoti uz līguma pamata un tiks uzglabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

4.4. Līguma izpilde ar klientiem, pakalpojuma sniedzējiem, piegādātājiem

SIA  Linas  Agro  apstrādā  savu  klientu,  piegādātāju  un  pakalpojumu  sniedzēju  (fizisku  un juridisku    personu)    datus,    tostarp    arī    juridisku   personu    darbinieku    (kontaktpersonu, amatpersonu) datus, lai izpildītu starp SIA Linas Agro un iepriekšminētajām personām noslēgto līgumu.  Šādā  gadījumā  SIA  Linas  Agro  apstrādās  sekojošus  Jūsu  personas  datus:  vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, ziņojumu   saturu, datumu un citus ar līguma izpildi saistītus datus.

Pamats klientu datu apstrādei ir līguma izpilde. Pamats pakalpojumu sniedzēju vai SIA Linas Agro   piegādātāju,  darbinieku  datu  apstrādei  ir  SIA  Linas  Agro  likumīgās  intereses  līguma izpildei.

Šajā iedaļā norādītie personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr līgums būs spēkā. Ja līgumā ir norādīti personas dati, tie tiks glabāti 10 (desmit) gadus no līguma termiņa beigām.

4.5. Videonovērošanas veikšana SIA Linas Agro

SIA Linas Agro veic SIA Linas Agro teritorijas videonovērošanu, pamatojoties uz likumīgajām interesēm   aizsargāt   personas   un   īpašumu   pret   zādzībām   vai   bojājumiem,   vai   citiem pārkāpumiem,  vākt  un  saglabāt  pierādījumus  un  nodrošināt  jebkuru  izdarīto  pārkāpumu izmeklēšanu.

 

Veicot  videonovērošanu,  tiek  apstrādāti  šādi  personas  dati:  objektu  attēli  videonovērošanas kameras   uztveršanas   zonā,   tostarp   fizisku   personu   attēli,   atrašanās   vieta,   kustības   un pārvietošanās pa teritoriju, uzvedība un cita saistītā informācija (datums un laiks).

Šie dati tiek glabāti 14 (četrpadsmit) dienas.

Datu subjekti par videonovērošanu tiek brīdināti ar brīdinājuma zīmēm, kas izvietotas vietās, kur tiek veikta videonovērošana.

4.6. Mūsu mājaslapa un izmantotie sīkfaili/sīkdatnes

Kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni (mājas lapu), mēs varam izvietot Jūsu ierīcē sīkfailus. Sīkfaili  ir  nelieli,  bieži  šifrēti  teksta  faili,  kurus  mēs  ievietojam  Jūsu  pārlūkprogrammā  vai cietajā diskā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Sīkfaili palīdz mums identificēt Jūs starp SIA Linas Agro mājas lapu lietotājiem un ļauj Jūsu pieredzi par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu padarīt daudz patīkamāku un uzlabot to.

Izmantotie sīkfaili:

•        Noteikti nepieciešamie sīkfaili

Šie sīkfaili ir būtiski mājas lapas darbībai. Apmeklējot mājas lapu, šādi sīkfaili apstrādā datus,   vienlaikus   nodrošinot   šāda   apmeklējuma   drošību   un   kvalitāti.   Noteikti nepieciešamie sīkfaili ir tādi sīkfaili, kas, piemēram, ļauj reģistrēties un piekļūtu mūsu tīmekļa vietnes drošajām vietām, vai uzglabāt Jūsu izvēlētās preces iepirkumu grozā, iepērkoties   tiešsaistē,   vai   izmantot   elektroniskās   uzskaites   sistēmas,   ir   stingri nepieciešami sīkfailu piemēri.

•        Analītiskie un/vai veiktspējas sīkfaili

Šie  sīkfaili  ļauj  atpazīt  un  uzskaitīt  apmeklētāju  skaitu  un  redzēt,  kā  apmeklētāji pārvietojas  pa  mūsu  tīmekļa  vietni,  kad  viņi  to  izmanto.  Tas  palīdz  uzlabot  tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast meklēto. Šo sīkfailu apkopotie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

•        Funkcionalitātes sīkfaili

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu iepriekš izdarītās izvēles, kad atkārtoti apmeklējat mūsu mājas lapu,  lai  nodrošinātu  jums  personalizētas  vai  uzlabotas Jūsu izvēlētās  funkcijas.  Šo  sīkfailu  apkopotie  dati  tiek  apstrādāti,  pamatojoties  uz  Jūsu piekrišanu.

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes mērķis

Vāktie dati

Datu pārsūtīšana trešajām personām

Glabāšanas laiks

Sīkdatņu privātuma politika

 

 

_ga

Sīkdatne tiek izmantota statistikas apkopošanai par lietotāju uzvedību.

Datu pārlūkošana

2 gadi

www.policies.google.com/privacy

 

 

_gat

Sīkdatne apkopo un atjaunina informāciju

3 gadi

 

 

_gid

Šis sīkfails apkopo un atjaunina informāciju par apmeklētajām tīmekļa lapām

24 stundas pēc sesijas beigām

 

 

OCSESSID

Nepieciešams sīkfails, lai vietne darbotos

Unikāls sesijas ID numurs

Līdz sesijas beigām

 

 

 
   

Terms

Sīkdatņu pieņemšanas izvēle

Lietotāja izvēle

7 dienas

 

   

currency

Valūtas izvēle

Atlasīts valūtas kods

Līdz sesijas beigām

 

   

_fbp

Sīkdatnes tiek izmantotas Facebook tīklā, lai nodrošinātu personalizētas reklāmas, pamatojoties uz lietotāja pārlūkošanas vēstures lapu.

Datu pārlūkošana

3 mēneši

 

   

 

5. KĀ JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Jūsu personas dati tiks pārvaldīti atbildīgi un droši. Identificējot personas datu apstrādes līdzekļus un veicot šādu apstrādi, Uzņēmums apņemas īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, izmaiņām, zudumiem, izpaušanas vai cita veida nelikumīgas apstrādes, kā arī veikt atbilstošus pasākumus, ņemot vērā riskus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

6. PERSONAS DATU NODOŠANA

Jūsu personas datus mēs varam izpaust saviem darbiniekiem, aģentiem vai datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus/veic darbus (t.i., IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juristiem, konsultantiem) un apstrādāt Jūsu datus Uzņēmuma vārdā kā datu apstrādātājam, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma Politikā norādītajiem mērķiem.

Datu apstrādātājam būs atļauts apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties tikai uz mūsu norādījumiem un tikai nepieciešamajā apjomā. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji īsteno atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un konfidencialitāti. Jūsu datus varam izpaust arī Linas Agro grupas uzņēmumos (AB Linas Agro, SIA Linas Agro, AB Linas Agro Group u.c.).

Jūsu dati var tikt nodoti arī valsts iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm  vai citām trešajām personām, kuras veic noteiktas funkcijas, kā arī:

 • ja to pieprasa likums;
 • lai aizsargātu mūsu tiesības vai intereses (tostarp nododot Jūsu personas datus parādu piedziņas nolūkā);
 • ja, plānojot pārdot Uzņēmuma daļu (uzņēmuma pāreja), aktīvus, ir nepieciešams atklāt Jūsu personas datus potenciālajiem pircējiem;
 • Ja Uzņēmums vai tā aktīvi tiek pārdoti.

Mēs varam slēgt līgumus ar trešajām pusēm, lai sniegtu Jums pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, par maksājumu apstrādi, meklētājprogrammu uzstādīšanu, dažādām mārketinga darbībām. Tādējādi atsevišķos gadījumos trešās puses var pieprasīt piekļuvi dažiem vai visiem Jūsu personas datiem. Šādas trešās personas, kurām ir piekļuve Jūsu datiem, vienmēr ir pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem tiek noslēgti attiecīgi līgumi, kas ietver arī nosacījumus Jūsu personas datu drošības nodrošināšanai.

Šajā Privātuma Politikā iekļauto datu subjektu un datu kategoriju uzskaitījums var tikt grozīts un/vai papildināts. Ja vēlaties saņemt informāciju par šādām izmaiņām, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot e-pasta ziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā, norādot: “Vēlos saņemt informāciju par visām izmaiņām, kas saistītas ar izmaiņām informācijā par manu personas datu saņēmējiem.”, un norādot Jūsu pilnu vārdu.

Jūsu personas dati netiek pārsūtīti uz trešajām valstīm, izņemot, ja šajā Privātuma Politikā norādīts citādi. Atkarībā no trešās valsts, personas datu nodošanu var veikt, pamatojoties uz lēmumu par pietiekamu aizsardzības līmeni (Vispārīgās datu regulas 45.panta trešā daļa) vai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu regulas 49.pants pirmās daļas a)), vai līguma izpildi (Vispārīgās datu regulas 41.panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts).

7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Šajā sadaļā sniegta informācija par Jūsu tiesībām, kas saistītas ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic uzņēmums SIA Linas Agro, un par to, kā šīs tiesības var izmantot. Ja vēlaties saņemt papildinformāciju par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Privātuma Politikā norādīto e-pasta adresi.

7.1. Tiesības piekļūt personas datiem

Lai Jūs uzzinātu, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības sazināties ar mums, lai iegūtu informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datiem. Ja mēs veicam Jūsu datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja vēlaties šīs tiesības izmantot, lūdzu, nosūtiet mums rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā. Mēs esam tiesīgi lūgt Jūs apstiprināt savu identitāti, lai varētu izpildīt Jūsu pieprasījumu.

7.2. Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūs esat devis mums nepārprotamu piekrišanu apstrādāt savus personas datus, kurus Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā.

7.3. Citas tiesības

Informācija par citām Jūsu tiesībām: 

 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labojam jebkuras neprecizitātes Jūsu personas datos. Šādā gadījumā mēs esam tiesīgi lūgt Jums apstiprināt laboto informāciju.
 • Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”). Šīs tiesības Jūs varat īstenot Vispārīgās datu regulas 17.pantā noteiktos gadījumos.
 • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi.
 • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, ja šādu datu apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem un mēs no Jums esam ieguvuši šādus datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā.
 • Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu regulas 21. pantu. 

7.4. Tiesības pieprasīt plašāku informāciju

Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un pilnīgāku informāciju un apņemamies atjaunināt šo Privātuma Politiku, ja tiks veiktas izmaiņas personas datu izmantošanā. Tomēr, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, mēs labprāt atbildēsim uz tiem vai sniegsim Jums papildu informāciju, ciktāl mums ir atļauts tādu izpaust. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir kādi papildu jautājumi vai neesat izpratis šajā Privātuma Politikā norādīto informāciju.

8. TIESĪBU IZMANTOŠANA

Lai īstenotu savas tiesības, Jums ir tiesības iesniegt mums lūgumus, sūdzības vai pieprasījumus jebkurā no turpmākajiem veidiem:

Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai lūgumu rakstiski saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un darīsim visu iespējamo, lai sniegtu Jums  informāciju visīsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja mums radīsies šaubas par  Jūsu identitāti, pēc Jūsu pieprasījuma, sūdzības vai lūguma saņemšanas  mēs varam lūgt Jūs sniegt identitātes apliecinājumu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai lūdzot Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai lūgumu iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) un sniegt Jums atbildi visīsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu identitātes apliecinājuma saņemšanas.

Ja mēs nesniedzam Jums nepieciešamo informāciju un/vai ja Jums ir sūdzības par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības vērsties pie Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/), Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, [email protected],  iesniedzot sūdzību.

9. ATBILDĪBA

Jūs esat atbildīgs par iesniegto savu vai savu nepilngadīgo bērnu datu pareizību, precizitāti un  to, lai šie dati būtu pilnīgi. Ja iesniegtajos datos tiek veiktas izmaiņas, lūdzam nekavējoties informēt, rakstot uz Privātuma Politikā norādīto mūs pa e-pastu. Mēs nenesam atbildību par kaitējumu, kas nodarīts, ja Jūs neesat sniedzis pareizus un pilnīgus datus, vai paziņojis par izmaiņām tajos.

10. INFORMĒŠANA PAR IZMAIŅĀM PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs jebkurā laikā esam tiesīgi atjaunināt vai grozīt šo Privātuma Politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma Politika stāsies spēkā dienā, kad tā tiks publicēta mūsu mājaslapā. Iesakām Jums pārbaudīt mūsu mājaslapu, lai pārliecinātos, vai esat iepazinies ar jaunāko mūsu Privātuma Politikas redakciju.

Ikreiz, kad tiks atjaunināta mūsu Privātuma Politika, mēs informēsim Jūs par visām izmaiņām, kuras uzskatām par nozīmīgām, publicējot tās tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu, kad pēdējo reizi izdarītas izmaiņas un atjaunota Privātuma Politika, lūdzam skatīt zemāk norādīto atjauninājuma datumu.

Šī Privātuma Politika pēdējo reizi tika atjaunināta 12.07.2021.

Pdf versija pieejama šeit: PRIVĀTUMA POLITIKA

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu