Latviešulv
Laika ziņas

Herbicīdi

2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai vasara..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās graudaugu kultūrās pavasara ..
Attribut Attribut
Selektīvas iedarbības herbicīds viendīgļlapju un atsevišķu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziem..
Selektīvs sis
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kv..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, lucernas vai stiebrzāļu pa..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tri..
Herbicīds īsm
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sēj..
Butisan 400 Butisan 400
Herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziedkāpostu, galviņkāpostu un lopbarī..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zirņu,..
Clamox+Dash Clamox+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību – sārņaugu ierobežošanai Clearfield rapša sējum..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEARFIELD ziemas rapša, vasar..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.