Ceļvedis lauksaimniekam - kā izvēlēties piemērotāko lopbarības zālāju maisījumu?

2022 02 28

Ceļvedis lauksaimniekam - kā izvēlēties piemērotāko lopbarības zālāju maisījumu?

Lopbarības zālāju maisījumi

Uzskatāms materiāls, kas, balstoties uz maisījuma piemērotību un augsnes tipu, palīdzēs saprast, kurš no lopbarības zālāju maisījumiem Jūsu saimniecībai ir piemērotākais. Kā arī, papildus tabulā ir norādītas izsējas normas un izmantošanas ilgums gados. Zem tabulas katra maisījuma veida apraksts un procentuāls sastāvs.

 

Piemērotība

Augsne

Izmantošanas ilgums, gadi

Maisījums

Izsējas norma, kg/ha

PIESĒŠANAI

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

1-2

DOTNUVA 1

15 - 20

GANĪBĀM/PĻAUŠANAI

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

DOTNUVA 2

25

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

DOTNUVA 21

25

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

3+

DOTNUVA 24

25-27

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

4-6

DOTNUVA L2

22-25

vieglas smilts augsnes 

4-5

MESAD 2

25-27

PĻAUŠANAI

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

4-6

DOTNUVA L1

22-25

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

2-3

PĻAUŠANAI 1

27 – 30

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

PĻAUŠANAI 2

27 – 30

mālsmilts, smilšmāla augsnes 

4+

PĻAUŠANAI 3

27 - 30

SPECIĀLIE MAISĪJUMI

vieglas smilts augsnes  /kūdrainas

4-6

DURPE 1

25

Mitras, kūdrainas

4-6

DURPE 2

25

Mitras, kūdrainas

4-6

DURPE 3

25

SIENAM

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

DOTNUVA 2

25

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

DOTNUVA 21

25

mālsmilts, smilšmāla augsnes

4-6

DOTNUVA L2

22-25

mālsmilts, smilšmāla augsnes/vieglas smilts augsnes/kūdrainas

4+

PĻAUŠANAI 2

27

Dotnuva 1 – maisījums piemērots skābsiena/skābbarības sagatavošanai un ganību ierīkošanai. Ļoti labu rezultātu dod, ja to izmanto virspusējai atjaunošanai, jo pamatu veido ziemcietīgās, daudzgadīgās airenes šķirnes, kuras kopā ar balto āboliņu un timotiņu ātri izveido kvalitatīvu, ražīgu zelmeni. Pēc noganīšanas, appļaušanas svarīgi lietot virsmēslojumu, lai airenes dotu visaugstākās kvalitātes barību.

Sastāvs:

 • 80 % daudzgadīgā airene (divas šķirnes katra 40%/40%)
 • 10 % timotiņš
 • 10 % baltais āboliņš

Dotnuva 2 – Maisījums piemērots kombinētai izmantošanai – lopbarības sagatavošanai, jo pamatu veido ražīgās airenes un timotiņš, kas dos lielu zaļo masu. Ganību izturību nodrošinās baltais āboliņš kombinācijā ar pļavas skareni un auzeni.  Vislabāko ražu iegūs augsnēs ar normālu mitruma nodrošinājumu.

Sastāvs:

 • 25 % daudzgadīgā airene
 • 20 % pļavas auzene
 • 20 % timotiņš
 • 20 % auzeņairene
 • 10 % baltais āboliņš
 • 5 % pļavas skarene

Dotnuva 21 – Kombinētai izmantošanai, lopbarības sagatavošanai un ganību ierīkošanai. Ļoti laba attiecība stiebrzālēm un tauriņziežiem, kas nodrošina kvalitatīvas barības veidošanos. Plašs botāniskais sastāvs. Liela uzmanība novācot jāpievērš tam, kādā attīstības stadijā ir sarkanais āboliņš – tas noteiks piemērotāko pļaušanas laiku. Saimnieku izvēlē populārākais maisījums Latvijā jau vairākus gadus.

Sastāvs:

 • 20 % daudzgadīgā airene
 • 20 % pļavas auzene
 • 20 % timotiņš
 • 15 % auzeņairene
 • 10 % baltais āboliņš
 • 10 % sarkanais āboliņš
 • 5 % pļavas skarene

Dotnuva 24 – maisījums augstražīgu, intensīvu ganību ierīkošanai. Pamatu veido airenes un baltais āboliņš, kas kopā ar pļavas skareni nodrošina izturīgas velēnas veidošanos. Maisījums veidots tā, lai zaļā masa vienmērīgi izkārtojas visos stāvos. Var izmantot arī skābbarības gatavošanai, jo veidojas liela zaļā masa. Neiesakām izmantot siena gatavošanai, jo airenes maisījumā ir 50 % – tās sienā žūs ilgāk, vaskotā kātiņa dēļ.

Sastāvs:

 • 53 % daudzgadīgā airene ( divas šķirnes 28%/25%)
 • 13 % timotiņš
 • 10 % pļavas auzene
 • 17 % baltais āboliņš
 • (divas šķirnes 10%/7%)
 • 7 % pļavas skarene

Dotnuva L2 – lucernas maisījums ganību ierīkošanai un lopbarības sagatavošanai. Veidojas lapots zelmenis, ar augstu barības vērtību. Sastāvā iekļautas divas lucernas šķirnes – katra 25 %. Šķirne’ Luzelle’ nodrošina lielāku ganību izturību, tā vairāk cero, bet nav tik ražīga augumā. Noturīgas velēnas veidošanos papildina pļavas skarene. Piemērots ierīkošanai smagās, mālainās augsnēs ar optimālu pH līmeni lucernai. Pirms sējas maisījumu iesakām apstrādāt ar nitragīnu (gumiņ baktēriju preparāts), lai lucerna ātrāk izveidotu gumiņus – sāktu piesaistīt atmosfēras slāpekli, pirmajā gadā labi iesakņotos un veidotos ražīgs zelmenis!

Sastāvs:

 • 50 % sējas lucerna (divas šķirnes 25%/25%)
 • 15 % auzeņairene
 • 15 % pļavas auzene
 • 10 % timotiņš
 • 5 % baltais āboliņš
 • 5 % pļavas skarene

Mesad 2 – Ļoti plašs botāniskais sastāvs, kas nodrošina zelmeņa ilgmūžību un piemērotību dažādām augsnēm. Iesakām izvēlēties laukiem, kuros augsne ir ļoti nevienmērīga. Labos augšanas apstākļos veidojas ilgi ganāmi attāli.

Sastāvs:

 • 20 % timotiņš
 • 15 % auzeņairene
 • 12 % sarkanā auzene
 • 10 % pļavas auzene
 • 20 % daudzgadīgā airene
 • 18 % baltais āboliņš
 • 5 % pļavas skarene

Dotnuva L1 – maisījums pamatā skābsiena/skābbarības ražošanai. Pamatu veido tauriņzieži – ražīgās, ziemcietīgās lucernas šķirnes un baltais āboliņš – kas nodrošinās bagātīgu zelmeni arī lauka vietās, kur lucernai nebūs piemērota augsne. Labi augs smagās, mālainās, auglīgās augsnēs, ar pH līmeni virs 5,8. Maisījums veidos labu ražu visu sezonu, jo lucernai veidojas dziļa sakņu sistēma, kura nodrošina augam mitrumu arī ļoti sausos periodos. Pirms sējas maisījumu iesakām apstrādāt ar nitragīnu (gumiņ baktēriju preparāts), lai lucerna ātrāk izveidotu gumiņus – sāktu piesaistīt atmosfēras slāpekli, pirmajā gadā labi iesakņotos un veidotos ražīgs zelmenis!

Sastāvs:

 • 50 % sējas lucerna
 • 15 % pļavas auzene
 • 15 % timotiņš
 • 15 % auzeņairene
 • 5 % baltais āboliņš

Pjovimui 1 (Pļaušanai 1) – maisījums skābsiena/skābbarības gatavošanai. Pateicoties daudzgadīgās airenes un auzeņairenes labajām ataugšanas spējām nodrošina vismaz 3 pļāvumus sezonā. Sarkanais āboliņš nodrošina gan lielu zaļās masas izveidi, gan kvalitatīvu barību. Vislabāko ražu dos smilšmāla augsnēs ar normālu mitruma nodrošinājumu.

Sastāvs:

 • 30 % sarkanais āboliņš
 • 50 % auzeņairene (divas šķirnes katra 25%/25%)
 • 20 % daudzgadīgā airene

Pjovimui 2 (Pļaušanai 2) – maisījums barības gatavošanai – gan sienam, gan skābbarībai. Plašs botāniskais sastāvs ar āboliņu un stiebrzālēm, kas nodrošina gan lielas zaļās masas veidošanos, gan kvalitāti pļāvumiem.

Sastāvs:

 • 30 % sarkanais āboliņš
 • 20 % auzeņairene
 • 20 % pļavas auzene
 • 15 % daudzgadīgā airene
 • 15 % timotiņš

Pjovimui 3 (Pļaušanai 3) – maisījums ar augstu barības vērtību, ko veido sastāvā iekļautā sējas lucerna un sarkanais āboliņš kombinācijā ar ražīgajām stiebrzālēm. Iesakām  sējai smilšmāla, auglīgās augsnēs ar pH līmeni virs 5,8.

Sastāvs:

 • 30 % sējas lucerna
 • 25 % auzeņairene
 • 15 % pļavas auzene
 • 15 % timotiņš
 • 15 % sarkanais āboliņš

Durpe 1 – maisījums ganībām, barības gatavošanai. Veidots speciālām augsnēm – kūdrainēm. Sastāvs veidots no sugām, kuras aug sausās, vieglās augsnēs ar pH 5.5, kāds kūdrainēm ir raksturīgs. Neiesakām sēt kūdrainās platībās, kuras pavasaros vai lietus periodos ilgstoši applūst, jo baltais āboliņš, kas dod labu barības vērtību tādās vietās ātri pazudīs no zelmeņa. Pavasaros šādām augsnēm nepieciešama zelmeņa pievelšana, lai sala izcilāto virskārtu pieblīvētu.

Sastāvs:

 • 25 % niedru auzene
 • 20 % pļavas auzene
 • 20 % sarkanā auzene
 • 20 % timotiņš
 • 15 % baltais āboliņš

Durpe 2 – maisījums skābsiena/skābbarības gatavošanai. Piemērots kūdras augsnēm ar palielinātu mitruma daudzumu. Pamatu veido četras izturīgas augu sugas (auzeņairene, timotiņš, pļavas auzene, bastarda āboliņš), kuras augot papildina vienu otru. Pacieš pavasara uzplūdus. Maisījums dod ne tikai masas daudzumu, bet arī labu kvalitāti un sagremojamību. Pavasaros šādām augsnēm nepieciešama zelmeņa pievelšana, lai sala izcilāto virskārtu pieblīvētu.

Sastāvs:

 • 30 % auzeņairene
 • 25 % bastarda āboliņš
 • 25 % niedru auzene
 • 20 % timotiņš

Durpe 3 – maisījums skābsiena/skābbarības gatavošanai. Paredzēts kūdrainēm, kuras ilgstoši ir pārmitras. Iesākam nenokavēt pļaušanas laiku, jo strauji kritīsies barības vērtība. Pavasarī nepieciešama zelmeņa pievelšana, lai sala izcilāto virskārtu pieblīvētu.

Sastāvs:

 • 20 % auzeņairene
 • 20 % niedru auzene
 • 20 % mieža brālis
 • 20 % bastarda āboliņš
 • 15 % timotiņš
 • 5 % pļavas skarene

 

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu