Graudaugu sertificētu sēklu un jaunu šķirņu ietekme uz ražas kvalitāti!

2020 12 14

Graudaugu sertificētu sēklu un jaunu šķirņu ietekme uz ražas kvalitāti!

Graudaugu sertificētu sēklu un jaunu šķirņu ietekme uz ražas kvalitāti!

Graudaugu ražas straujo pieaugumu pēdējo gadu laikā, galvenokārt, ietekmē:

  • audzēšanas tehnoloģiju modernizācija
  • sējas un sēklu kvalitātes uzlabošana
  • strauja jaunu ražīgu šķirņu selekcija
  • augsnes produktivitātes uzturēšana vai pat paaugstināšana

Šie ir dati, ko, es kā SIA “Linas Agro” graudaugu un rapšu sēklu tirdzniecības vadītāja kopā ar pārdošanas komandu, esam ieguvuši zemnieku saimniecību apmeklējumos un telefonsarunās ar lauksaimniekiem, kuri atklāj sēklu kvalitātes un jauno graudaugu šķirņu pieaugošo nozīmi augkopībā. Tādēļ šoreiz vēlamies vērst jūsu uzmanību uz graudaugu šķirņu aktualitātēm un sertificētu sēklu priekšrocībām izmantošanai zemnieku saimniecību sējumos.

Fakts, ka sēklu kvalitāte un jaunāko graudaugu šķirņu izvēle, ko lauksaimnieki izvirza kā vienus no svarīgākajiem faktoriem, ir ne tikai patīkami pārsteidzošs, bet arī atklāj, ka augkopības bizness virzās pareizajā virzienā. Daļēji tas ir saistīts ar mūsu uzņēmumu, kas spēj nodrošināt klientus ar plašu lauksaimniecībai nepieciešamo preču klāstu. Konsekvents un mērķtiecīgs visas komandas darbs palīdz, mūsu produktu portfelī katram lauksaimniekam atrast un piedāvāt gan sertificētas sēklas, gan mēslošanas līdzekļus, gan arī augu aizsardzības līdzekļus, bioloģiski aktīvos preparātus un daudzus citus augiem nepieciešamos produktus, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju prasības.

SIA ‘’Linas Agro’’ sertificēto sēklu piedāvājums

Sākot runāt ar zemnieku par piemērotāko sēklas materiāla izvēli, ir jāsāk ar to, ka izvēlas piemērotāko sertificētās sēklas šķirni attiecīgajai saimniecībai, ņemot vērā augšanas apstākļus, zemes kvalitāti, sējumu nodrošināšanu ar barības vielām utt.

SIA Linas Agro sēklu piedāvājumā ir 11 vasarāju kultūraugu šķirnes un 14 ziemāju šķirnes, pēc mūsu domām, tas ir pietiekami, lai jebkura saimniecība varētu izvēlēties kultūraugu šķirnes, kas vislabāk atbilst saimniecības augsnes īpašībām, kā arī piemērotiem sējas laikiem un ražas novākšanas laikiem.

Šeit var apskatīt SIA ‘’Linas Agro’’ piedāvāto sertificēto sēklu sarakstu:

 

Vasaras

Ziemas

Kviešu šķirnes

Flippen

Quintus

 

Ada

Balitus

Etana

 

Hibrīdo kviešu šķirnes

 

Hylux

Himalaya

Jaunumi kviešu šķirnes

Kapitol jaunums 2021. gada pavasara sezonai

Jaunumi 2021. gada rudens sezonai Hallfreda, Lakaja, Asory

 

Mieži

Milford

Laureate

 

 

Hibrīdo miežu šķirnes

 

Toreroo

 

 

Jaunums 2021. gada rudens sezonai Baraccoda

Jaunumi miežu šķirnēs

Klarinette jaunums 2021. gada pavasara sezonai

Jaunums 2021. gada rudenim Jakubus

 

Tritikāle

Puzon

Cappricia

Auzas

Montrose

 

Pupas

Zirņi

Vertigo,

Respect, Ingrid

 

Rudzi

 

 Elias

 

Hibrīdo rudzu šķirne

 

Su Promotor

Portfolio:https://www.linasagro.lv/seklas-materials

Visas šīs šķirnes ir izvēlētas, lai tās būtu piemērotas lauksaimnieku saimniecību vajadzībām, neatkarīgi no lauku ģeogrāfiskās atšķirībām vai audzēšanas tehnoloģijām.

Svarīgi ir arī tas, ka SIA Linas Agro piedāvāto šķirņu selekcija ir gana plaša, kā piemēram Wiersum plantbreeding B.V Nīderlande, Lantmannen Zviedrija, Syngenta Seeds UK, Saatzucht J. Breun Vācija, Danko Hodowla Roslin Polija, Mariboseed international APS Dānija, Saatzuch donau Austrija, Saaten union  Vācija, kā arī Lietuvas zemkopības institūts.

Svarīgas ģenētiskās un bioloģiskās īpašības

Mums nav šaubu, ka jūs esat daudz dzirdējuši un lasījuši par sertificētu sēklu nozīmi, tāpēc mēs tikai vēlamies jums atgādināt par to vissvarīgākajām priekšrocībām. Par šo runā ļoti retos gadījumos, bet sertificēto sēklu ražotāji pastāvīgi sazinās ar selekcionāriem un meklē savā sertificēto sēklu iegādes apgabalā šķirnes ar potenciāli vislabākajām īpašībām. Selekcionāru interesēs ir, lai sertificētā sēkla būtu piemērota audzēšanai pēc iespējas plašāka teritorijā, tādēļ jaunu šķirņu izstrādē tiek piemeklēti attiecīgi apgabali, kur šķirni ir iespējams pārbaudīt pēc iespējas skarbākos apstākļos. Šāda nepārtraukta sadarbība starp sertificētiem sēklu ražotājiem un selekcionāriem palielina potenciāli labāko šķirnes izveidi ražai, kas būs ar  spēcīgām ģenētiskajām īpašībām un potenciāli labākiem ražas rādītājiem.

Novērtējot sertificētu sēklu kvalitāti, svarīga loma ir to ģenētiskajām (specifiskām šķirnēm) un bioloģiskajām (ekonomiskās vērtības) īpašībām.

Ģenētiskās īpašības ir ieprogrammētas šķirnes ģenētiskajā atmiņā. Tās nosaka ražas potenciālu, izturību pret slimībām, augu augumu, veldres noturību un ziemcietību. Savukārt produkcijas pārstrādātājiem no ģenētiskajām īpašībām svarīgākās ir: graudu krišanas skaitlis, proteīna un glutēna saturs, malšanas un cepšanas īpašības.

Bioloģiskās īpašības nosaka izvēlētās audzēšanas tehnoloģijas. Tur tiek ietvertas dīgtspēja un dīgšanas enerģija, sēklu viendabīgums (graudu rupjums), 1000 graudu svars un graudu kvalitāte. Sertificētas sēklas var palielināt ražu, ja abas šīs īpašības kopā spēj nodrošināt ražas pieaugumu un ir kvalitatīvākas nekā sēklas materiāls, kas tiek izaudzēts saimniecībā un atkārtoti sēts vairākus gadus pēc kārtas.

Sertificētu sēklu priekšrocības

Pirmā sertificēto sēklu priekšrocība salīdzinājumā ar pašu saimniecībā audzētajām sēklām ir labāka ģenētiskā atmiņa, lai atjaunotu šķirnes labās īpašības. Protams, vislabākā ģenētiskā atmiņa ir primārajai pavairošanai, superelites, elites un pirmās paaudzes sēklām. Sēklu kompānijas mūsu valstī tirgo C2 paaudzes sēklas, kuras, salīdzinot ar augstākas reprodukcijas sēklām, ir zaudējušas tikai līdz 20% savu ģenētisko atmiņu.

Otrā sertificēto sēklu priekšrocība ir tā, ka sēklu ražošanas uzņēmumi (sēklaudzētāji) var labāk atlasīt augsni, izpildīt visas agrotehniskās prasības, optimālā laikā novākt labību, kvalitatīvi izžāvēt sēklas graudus, sēklas atsijāt atsevišķās frakcijās atbilstoši to lielumam, optimāli atlasīt bojātos graudus un radīt piemērotus pagaidu uzglabāšanas apstākļus.

Vēl vairāki sertificētu sēklu ‘’plusi’’:

  • Sertificētas sēklas garantē tīrību no citu šķirņu piemaisījumiem. Viendabīgs, tīrs šķirnes sējums nodrošina, ka visi augi attīstās un nobriest vienlaikus, iegūtā raža ir ar viendabīgu kvalitāti;
  •  Sertificētām sēklām ir pārbaudīta dīgtspēja. Dīgtspēja ir pirmais nosacījums, lai sējumā būtu pēc iespējas vairāk dīgtspējīgu augu un sējums sadīgtu vienmērīgi;
  • Sertificētas sēklas ir tīras no nezāļu sēklām. Ir būtiski, lai savos laukos kopā ar sēklas materiālu neiesētu  jaunas, agresīvas nezāļu sugas. Nezāļu un kultūrauga cīņā par augšanas vietu, ūdeni un barības vielām var būtiski samazināt ieguvumu pat no visražīgākās šķirnes. Kā arī sertificētās sēklas ir attīrītas no karantīnas nezālēm ( vējauzas u.c.), kā arī no slimību ierosinātājiem;
  • Sertificētas sēklas garantē augstas, šķirnei atbilstošas ražas. Zemnieki var būt pārliecināti, ka, izvēloties konkrētu šķirni un cenšoties nodrošināt šīs šķirnes prasībām atbilstošas audzēšanas tehnoloģijas, iegūtā raža neliks vilties;
  •  Sertificētām sēklām ir pievienotā vērtība profesionālu konsultāciju veidā. Iegādājoties sertificētas sēklas, vienlaikus ir arī garantiju, ka sēklas materiāls atbilst kvalitātei. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt selekcionāru un sēklaudzētāja konsultāciju, kas būtu jādara, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu no konkrētās šķirnes

Sertificētu sēklu materiāla izvēle

Mūsu uzņēmuma praksē nav sastapts neviens graudu audzētājs, kurš noliedz sertificētu sēklu nozīmi. Tomēr lielākā daļa saimniecību sertificētām  sēklām atvēl nelielu daļu no savas saimniecības zemju platībām. Pēc mūsu novērojumiem tikai 20% no attiecīgas graudaugu kultūras sējplatībām tiek apsētas ar sertificētu sēklas materiālu. Šai tendencei par pamatu galvenokārt ir, valsts atbalsta trūkums platību maksājumos, tieši platībām, kas apsētas ar sertificētu sēklu.

Pēc manām domām, nav iemeslu, lai neiegādātos un neaudzētu sertificētu sēklu savos tīrumos, jo, izvērtējot visus ieguvumus, saimniecības ir tikai ieguvējas gan ražas kvalitātes, gan ražības ziņā.

Tā kā SIA ‘’Linas Agro’’ pārdošanas komanda ir savas jomas speciālisti, varat droši vērsties pēc padoma pie ik viena no mums kvalitatīva sertificētā sēklas materiāla izvēles ziņā. Būsim priecīgi palīdzēt un ieteikt vislabākos risinājumus katram individuāli.

Linas Agro komandas kontakti:https://www.linasagro.lv/regionalie-vaditaji

Raksta autore: SIA ''Linas Agro'' graudaugu un rapšu sēklas tirdzniecības vadītāja Dace Kazlauska

 

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu