MAVRIK

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

MAVRIK

 

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu, ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša, zirņu (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupu (graudiem) sējumos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles kāpostu stādījumos un krāšņumaugu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos.

 

Darbīgā viela:                        tau-fluvalināts 240 g/L

Preparatīvā forma:               emulsija ūdenī

Iepakojums:                           12 x 1 L; 4 x 5 L

 

PREPARĀTA APRAKSTS

Mavrik darbīgā viela tau-fluvalināts pieder sintētisko piretroīdu grupai, kam raksturīga pieskares iedarbība. Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījuma apstrādes laikā vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Kad kaitēkļi uzņem organismā preparātu, tas kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Najonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti,  paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva,

L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle,

rudzi,

 

Labību lapgrauzis

(Oulema melanopus),

labību laputs (Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata),

kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici),

kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana),

ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi),

rudzu tripsis

(Limothrips denticornis),

kāpostu tripsis

(Thrips angusticeps)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

30

3;

maksimāli

1 reize rudenī un maksimāli

2 reizes pavasarī

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle,

auzas

Labību lapgrauzis

(Oulema melanopus),

labību laputs

(Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata),

kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici),

kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana),

ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi),

rudzu tripsis

(Limothrips denticornis),

kāpostu tripsis

(Thrips angusticeps)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

30

2

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis

Spradži

(Phyllotreta spp.),

krustziežu spīdulis

(Meligethes aeneus),

kāpostu tripsis

(Thrips angusticeps),

krustziežu sēklu smecernieks (Ceutorhynchus assimilis),

rapšu stublāju smecernieks (Ceutorhynchus napi),

krustziežu pāksteņu pangodiņš (Dasineura brassicae)

0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

60

2

Zirņi (zaļiem zirņiem)

Zirņu laputs

(Acyrthosiphon pisum),

tumšais zirņu tinējs

(Cydia nigricana),

svītrainais zirņu smecernieks

(Sitona lineatus),

pupu laputs

(Aphis fabae)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

7

2

Zirņi (graudiem)

Zirņu laputs

(Acyrthosiphon pisum),

tumšais zirņu tinējs

(Cydia nigricana),

svītrainais zirņu smecernieks

(Sitona lineatus),

pupu laputs

(Aphis fabae)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

14

2

Pupas (graudiem)

Svītrainais zirņu smecernieks

(Sitona lineatus),

pupu laputs

(Aphis fabae)

0.15-0.2

Apsmidzināt,

kaitēklim parādoties

14

2

Kartupeļi

Persiku laputs

(Myzus persicae),

pabērzu laputs

(Aphis nasturtii),

 kartupeļu laputs

(Macrosiphum euphorbiae), kartupeļu lapgrauzis

(Leptinotarsa decemlineata)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

7

2

Ziedkāposti, brokoļi,  Briseles kāposti, galviņkāposti

Spradži

(Phyllotreta spp.),

persiku laputs

(Myzus persicae),

kāpostu laputs

(Brevicoryne brassicae)

0.2-0.3

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

7

1

Krāšņumaugi* (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae),

lapu blusiņas (Psyllidae), vaboles (Coleoptera)

0.15-0.2

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties

2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (REK) Nr. 1107/2009 51.pantu.

 

Darba šķidruma patēriņš:    ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas – 100-400 L/ha;

zirņi (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupas (graudiem), kartupeļi – 100-300 L/ha;

ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti – 200-400 L/ha, krāšņumaugi – 100-300 L/ha

NOSACĪJUMI UN IETEIKUMI                                                                                                                                              

 • Lai efektīvi kontrolētu kaitēkļus, veiciet platību apstrādi kaitēkļu invāzijas sākumā vai tad, kad sasniegts ekonomiskais rīcības slieksnis. Atkarībā no kaitēkļu invāzijas intensitātes smidzināšanu var būt nepieciešams atkārtot.

 

 • Ievērojiet  katrai kultūrai norādītos smidzināšanas intervālus:

ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas – 10-14 dienas;

zirņi (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupas (graudiem), kartupeļi – 14 dienas;

ziemas un vasaras rapsis, ziemas un vasaras ripsis – 7-21 diena;

krāšņumaugi – 7-14 dienas.

 

 • Smidzināšana pret kviešu ziedu oranžo pangodiņu (Sitodiplosis mosellana) labībās jāveic no karoglapas maksts paplašināšanās stadijas (AS 41) līdz ziedēšanas sākumam (AS 61). Ekonomiskais rīcības slieksnis tiek sasniegts, kad dienā feromonu lamatās tiek notverti 120 kviešu ziedu oranžā pangodiņa īpatņi kultūraugam jutīgā attīstības stadijā (AS 41-61).
 • Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes.
 • Darbīgā viela ātri iesūcas augu vaska kārtiņā. Preparāts ir stabils pret ultravioleto staru iedarbību, tāpēc sējumus un stādījumus var apstrādāt arī saulainā laikā.
 • Lietus 2 stundas pēc smidzināšanas neietekmē Mavrik efektivitāti.

TVERTNES MAISĪJUMI

Visus zemāk norādītos līdzekļus var izmantot tvertnes maisījuma veidošanai ar Mavrik ar noteikumu, ka abu līdzekļu lietošanas laiks ir vienāds. Jebkurā gadījumā jāievēro prasības, kas norādītas uz tvertnes maisījuma partnerprodukta etiķetes.

Nekādā gadījumā nejaukt Mavrik ar vairāk kā vienu līdzekli! Mavrik vienmēr jāpievieno darba šķidrumam vispirms.

Mavrik var jaukt ar:

 • herbicīdiem: Trimmer® 50 SG, Harmonijs® 50 š.g., Kalibre 50 š.g., Starane XL;
 • augu augšanas regulatoriem: Trimaxx®, Moddus® 250 EC, Cycocel 750, Terpal®;
 • fungicīdiem: Tilt® 250 EC, Bumper 25 EC, Folicur, Amistar® 250 SC, Maredo® 125 SC, Rubric®, Opus®, Orius 250 EW, Prosaro®;
 • mēslošanas līdzekļiem: labas kvalitātes boru saturošiem līdzekļiem, mangānu, magniju saturošiem līdzekļiem, magnija sulfātu.

Ja viedo Mavrik tvertnes maisījumus ar boru saturošiem mēslošanas līdzekļiem, darba šķidruma tilpumam jābūt vismaz 200 L/ha. Mavrik jāiejauc vispirms un jāizšķīdina 90% no kopējā paredzētā ūdens daudzuma. Pēc tam pievieno boru saturošo mēslojumu. Sagatavoto tvertnes maisījumu izsmidzināt uzreiz pēc sagatavošanas. Paaugstināts nogulšņu veidošanās risks pastāv darba šķidrumam ar paaugstinātu pH vērtību.

IEROBEŽOJUMI

Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22:00 un pirms 5:00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles.

Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu, rapša, zirņu un pupu sējumos, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Saistītā prece
Karate Zeon 5 CS Karate Zeon 5 CS
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds. Lieto kaitēkļu apkarošanai ziema..
Kaiso 50 EG Kaiso 50 EG
Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai kartupeļu stādījumo..
Vertimec 018 EC Vertimec 018 EC
Selektīvs pieskares un lokālas sistēmas iedarbības insekticīds – akar..
Decis Mega Decis Mega
Plaša spektra insekticīds – sintētiskais piretroīds, kam piemīt kā ko..
Teppeki Teppeki
Selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds laputu ierobežošanai graudaugu un..
Delmetros 100SC Delmetros 100SC
Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasa..
Carnadine Extra Carnadine Extra
Carnadine Extra– ir sistēmas iedarbības insekticīds ar translamināru,..
Uzņēmuma ziņas
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu