Moddus Start

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos un stiebrzāļu sēklu laukos.

  • Darbīgā viela: etil–trineksapaks 250 g/l.
  • Preparatīvā forma: dispersijas koncentrāts.
  • Iepakojums: 1 l; 5 l; 10 l  un 20 l.

Preparāta raksturojums

Moddus Start tiek uzņemts ar auga zaļajām daļām (lapām un dzinumiem) un nogādāts uz augšanas punktiem, kur aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi. Lietojot Moddus Start no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz tās beigām, tas konsekventi palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot kultūrauga augstumu.

Lietošanas laiks un devas

Apstrādājamie kultūraugi

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

0.3

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)

1

0.15

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas.

2

Ziemas mieži, vasaras mieži

0.6

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)

1

0.3

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas.

2

Tritikāle, rudzi

0.5

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)

1

0.25

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas.

2

Auzas

0.4

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)

1

0.2

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm  7 dienas.

2

Stiebrzāles (sēklai)

0.8

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām  (AS 30-49)

1

0.4

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām  (AS 30-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas.

2

Darba šķidruma patēriņš: 100 – 400 l/ha. 

Bezlietus periods: 2 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana.
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Tad pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu un pabeidziet tvertnes uzpildīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.

Savietojamība.
Moddus Start var tikt lietots maisījumā ar citiem augu augšanas regulatoriem, herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem. Šaubu gadījumā konsultēties firmu  pārstāvniecībās.

Iepakojuma un preparāta atlieku likvidēšana.
Preparāta atliekas jānogādā pesticīdiem speciāli paredzētā vietā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde.
Izlijušu preparātu apber ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni. Savāc piesūkušos materiālu un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi.
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0oC līdz +35oC.

Derīguma termiņš. 
2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Saistītā prece
Moddus 250 EC Moddus 250 EC
Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, va..
Terpal Terpal
Augu augšanas regulators rudzu, ziemas un vasaras miežu un ziemas kviešu sē..
Cycocel 750 Cycocel 750
Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles un auz..
Caryx Caryx
  Caryx ir pirmais augu augšanas regulators, kas ir izveidots ..
Optimus Optimus
Optimus ir augu augšanas regulators, kas novērš veldri, saīsinot un stiprin..
Medax Max Medax Max
Viens augšanas regulators visai sezonai..
TOPREX® 375 SC TOPREX® 375 SC
Fungicīds un augu augšanas regulators. Sistēmas iedarbības fungicīds un ..
Stabilan 750 Stabilan 750
Stabilāns 750 š.k. ir augu augšanas regulators lietošanai ziemas kviešu, ru..
Artina EC Artina EC
Fungicīds un augšanas regulators Darbīgā viela: metkonazols 90g/l Pre..
Mepik 300 SL Mepik 300 SL
Augu augšanas regulators ziemas kviešu, rapša, tritikāles sējumos..
Camposan Extra Camposan Extra
Augu augšanas regulators veldres novēršanai...
Uzņēmuma ziņas
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu