Belkar

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS

Belkar ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos. Belkar satur divas darbīgas vielas - metil-halauksifēnu un pikloramu. Abas darbīgas vielas pieder pie sintētisko auksīnu grupas. Herbicīda iedarbības vizuālās pazīmes ir redzamas dažas dienas pēc apstrādes, bet pilns iedarbības efekts ir redzams aptuveni pēc 4 nedēļām.

Belkar uzņemšana augā notiek galvenokārt caur lapām. Optimālais apstrādes laiks ir, kad nezāles ir mazas un aktīvi augošas.

Belkar ir efektīvs pret daudzām īsmūža divdīgļlapju nezāļu sugām, tai skaitā ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), zilo rudzupuķi (Centaurea cyanus), balto balandu (Chenopodium album), ķeraiņu madaru (Galium aparine), zīda magoni (Papaver rhoeas), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum inodorum), sārto panātri (Lamium purpureum), ārstniecības matuzāli (Fumaria officinalis), gerānijām (Geranium spp.) un tīruma nauduli (Thlaspi arvense).

LIETOŠANAS DEVAS

Belkar  var tikt lietots visās ziemas rapša šķirnēs, izņemot šķirni Quartz. Spēcīgi augošs rapša sējums nodrošinās papildus efektivitāti pret grūtāk ierobežojamām nezālēm.

Belkar var lietot ar devu 0.25 1/ha rapša 2-5 lapu stadijā (AS 12-15). Apstrādi veikt, kad vismaz 90% rapša augu ir sasniegusi vismaz divu īsto lapu stadiju (AS 12). Vislabāk apstrādi veikt rapša 3-4 īsto lapu stadijā (AS 13-14).

Belkar var lietot vienu reizi ar devu 0.5 1/ha, kad rapsim ir attīstījušās 6 īstās lapas (AS 16). Apstrādi veikt, kad vismaz 90% rapša augu ir sasnieguši vismaz 6 īsto lapu stadiju (AS 16). Belkar var lietot arī dalīti: pirmo apstrādi veikt rapša 2-5 lapu stadijā (AS 12-15) ar devu 0.25 1/ha; otru apstrādi, ja tāda ir nepieciešama, var veikt, nogaidot vismaz 3 nedēļas pēc pirmās apstrādes, lietojot devu 0.25 1/ha.

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-

šanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas rapsis

Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.25

1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz 5 lapu stadijai

 (AS 12-15)

-

1

0.5

Apsmidzināt sējumus rudeni, sākot ar kultūrauga lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām

(AS 16-19)

0.25

2.1ietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalīti, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15) un atkārtoti, ja nepieciešams, sākot ar segu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19)

 

2

IEROBEŽOJAMĀS NEZĀĻU SUGAS

 

0.25 1/ha

2 X 0.25 1/ha

0.5 1/ha

Ļoti labi ierobežo (efektivitāte

95-100%)

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), sārtā panātre (Lamium purpureum), sofijas smalkžodzene

(Descurainina Sophia)

Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), baltā balanda (Chenopodium album), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), ķeraiņu madara (Galium aparine), sīkā gandrene (Geranium pusillum), skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), sārtā panātre (Lamium purpureum), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), sofijas smalkžodzene (Descurainina Sophia)

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), ķeraiņu madara (Galium aparine), skaujošā panātre (Lamium amlpexicaule), sārtā panātre (Lamium purpureum), ārstniecības kumelīte (Matricaria hamomilla), zīda magone (Papaver rhoea)

Labi ierobežo

(efektivitāte

85-94.9%)

Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), ķeraiņu madara (Galium aparine), sīkā gandrene (Geranium pusillum), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), tīruma naudulis (Thlaspi arvense)

Tīruma kumelīte (Matricaria inodora), zīda magone (Papaver rhoeas)

Ganu plikstiņš (Capsella bursaastoris), baltā balanda (Chenopodium album), sīkā gandrene (Geranium pusillum), tīruma kumelīte (Matricaria inodora),

tīruma naudulis (Thlaspi arvense)

Vidēji ierobežo efektivitāte

70- 84.9%

Tīruma kumelīte (Matricaria inodora), zīda magone (Papaver rhoeas), tīruma sinepe (Sinapis arvensis)

Parastā virza (Stellaria media),  tīruma sinepe (Sinapis arvensis)

Parastā virza (Stellaria media)

Vāji ierobežo

(efektivitāte

50-69.9%)

Parastā virza (Stellaria media), persijas veronika (Veronica persica)

Tīruma vijolīte (Viola arvensis), persijas veronika (Veronica persica)

Tīruma vijolīte (Viola arvensis), persijas veronika (Veronica persica),

tīruma sinepe (Sinapis arvensis)

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu