Latviešulv
Laika ziņas

Avoxa

Modelis: Avoxa

 

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Darbīgās vielas: 

3 g/l pinoksadēns

33 g/l piroksulams

Ķīmiskā klase:

Fenilpirazolīni

Triazolopirimidīnu sulfonanilīdu atvasinājumi

Preparatīvā forma: 

emulsijas koncentrāts

Darbības veids: 

Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos.

Avoxa ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – piroksulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām.

Pavidalas. Vandenyje tirpios dispersiškos granulės.

Apsauginė medžiaga.  Klokvintocet-meksilo 8,33 g/l.

Naudojimo instrukcija: 
Avoxa – sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir triazolpirimidino sulfonamidų cheminėms grupėms, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Avoxa veikliosios medžiagos: pinoksadenas priklauso fenilpirazolinų cheminei grupei, piroksulamas – triazolpirimidino.

Pinoksadenas patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės blokatorius, stabdantis ląstelių dauginimąsį. Iš kitų acetil-kofermento A karboksilazės blokatorių – veikiančių tik chloroplastuose, pinoksadenas šį fermentą įtakoja ir citoplazmoje. Pinoksadenas augale pernešamas į meristeminius audinius, kurie iškarto po purškimo nustoja augę, lapai vėliau įgauna rausvą atspalvį. Po 20 dienų augalas pradeda irti, lapai lengvai išsitraukia iš lapamkščių, o stiebas lengvai trūksta ties bambliais.

Piroksulamas – patekdamas į augalus blokuoja fermentą acetolaktato sintazę, ko pasekoje blokuojama amino rugščių susidarymo grandinė augale ir augalai miršta.  

Naudojimo laikas ir normos:

Augalai  Norma l/ha  Naudojimo laikas  Maksimalus apdorojimų skaičius per metus 
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai   1,35 Lapų vystymosi – stiebo ilgėjimo metu (BBCH 22-32)  1
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai   1,8 Lapų vystymosi – stiebo ilgėjimo metu (BBCH 22-32)  1

Augalai. Herbicidas gali būti naudojamas pavasarį, visų veislių žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose, nuo trijų lapelių iki antro bamblio (BBCH 22-32). 

Herbicido Avoxa veiksmingumas: 

Naudojant 1,35 l/ha

Labai jautrios vienaskiltės piktžolės (veiksmingumas > 90 %)

Dirvinė smilguolė (Apera spica - venti), Tuščioji aviža (Avena fatua) 

Jautrios dviskiltės - plačialapės piktžolės (veiksmingumas 80 - 90 %)

Kibusis lipikas (Galium aparine), Ramunės (Matricaria spp.), Daržinės žliūgės (Stellaria media), Dirvinės našlaitės (Viola arvensis), Trikertė žvaginė (Capsella bursa – pastoris).

Naudojant 1,8 l/ha

Labai jautrios vienaskiltės piktžolės (veiksmingumas > 90 %)

Dirvinė smilguolė (Apera spica - venti), Svidrės (Lolium spp.), Tuščioji aviža (Avena fatua), Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides). 

Jautrios vienaskiltės piktžolės (veiksmingumas 80 - 90 %)

Dirsės (Bromus spp.),

Labai jautrios dviskiltės - plačialapės piktžolės (veiksmingumas > 90 %)

Ramunės (Matricaria spp.), Trikertė žvaginė (Capsella bursa – pastoris), Daržinės žliūgės (Stellaria media), Aklės (Galeopsis spp.), Neužmirštuolė (Myosotis arvensis), Dirvinės našlaitės (Viola arvensis), Kibusis lipikas (Galium aparine), Vijokliniai pelėvirkščiai (Polygonum convolvulus), Garstukai (Sinapis arvensis), Rapsai (Brassica napus).

Jautrios dviskiltės - plačialapės piktžolės (veiksmingumas 80 - 90 %)

Raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum), Baltosios balandos (Chenopodium album), Veronikos (Veronica spp.).

Maišymas su kitais produktais. Dėl Avoxa maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas. Vandens kiekis: 200-300 l/ha.

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Avoxa kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį
vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. 

Naudojimo apribojimai. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Purškimo technika. Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. Saugoti, kad produktas nepatektų ant greta augančių augalų. 

Purkštuvo plovimas. Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu ir specialia priemone All Clear Extra. 

Papildoma informacija. Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti ar vyrauja nepalankios aplinkos sąlygos. Purškimo metu vengti persidengimo.  Saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant greta augančių kultūrinių augalų. 

Fitotoksiškumas Gali sukelti laikiną pasėlių pašviesėjimą (pabalimą), tačiau tai neturi neigiamos įtakos derliui. Laikinas augalų pabalimas gali pasireikšti sudvigubinus augalų apipurškimą, kai augalai yra patyrę stresą arba purškimo metu vyrauja labai nepalankios oro sąlygos.  

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas. Avoxa sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos - pinoksadenas (acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius, HRAC kodas – A) ir piroksulamas (ALS inhibitorius, HRAC kodas – B).  Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą. 
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.  
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku. 
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.  
  5. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

Avoxa galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.

Saistītā prece
Herbicīds īsm
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Galera Galera
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Selektīvs sis
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Butisan 400 Butisan 400
Herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziedkāpostu,..
MCPA 750 MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divd..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Roundap Energy Roundap Energy
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un&nbs..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum Corum
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.