Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem.

Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avantpiemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.

Ieguvumi

Līdz ar Butisan Avant tiek ieviests jauns termins – Kombi efekts, ar to saprotot divu darbīgo vielu –dimetēnamīds-P un metazahlors savstarpējo sinerģiju, nodrošinot:

  • Efektīvu izplatīšanos nezāļu aktīvajā dīgšanas zonā
  • Darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām auga daļām
  • Plašāka nezāļu spektra kontroli un augstāku efektivitāti

Butisan® Avant – pirmais rapša herbicīds ar 3 darbīgajām vielām

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no jau zināmiem un uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem. Inovatīvais herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.Tas ir jauns un būtisks palīgs profesionāļiem eļļas rapšu audzēšanā.

Savlaicīga nezāļu ierobežošana veicina ūdens, barības vielu un gaismas piekļuvi kultūraugam, kas savukārt nodrošina apstākļus, kas ļauj attīstīt kvalitatīvu un pieaugošu ražas potenciālu.

Ieteikumi Butisan Avant lietošanai nezāļu ierobežošanā

Labi sagatavota augsne rapša sējai ir viegli irstoša, viendabīga un bez lielām cilām. Rapšu sēklām jābūt pārklātām ar vismaz 15 mm viendabīgu, irstošu augsni. Vidējās un smagās augsnēs īpaša nozīme ir sēklu gultnes struktūrai.Pareizi lietojot herbicīdu pirms rapša sadīgšanas (4–5 dienas pēc sējas), tas nodrošina visefektīvāko un plašāko nezāļu sugu ierobežošanu. Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu vai gadījumā, kad sēklu gultne nav sagatavota optimāli, apstrādi ar herbicīdu veic drīz pēc rapša sadīgšanas (periodā no 4–5 dienām līdz 7–10 dienām pēc sējas).

Apstrāde ar Butisan Avant jāveic, ņemot vērā nezāļu attīstības stadiju (no dīgļlapām līdz pirmās īstās lapas attīstībai), neatkarīgi no rapša attīstības stadijas. Jo nezāles aug lielākas, jo herbicīda efektivitāte samazinās.Butisan Avant ieteicams lietot ar 200–400 l/ha lielu ūdens daudzumu. Neveiciet apstrādi, ja tuvāko 48 stundu laikāgaidāmi spēcīgi nokrišņi. Ievērojiet drošu aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izvairieties no darba šķidruma noneses veidošanās izsmidzināšanas laikā un miglojumu pārklāšanās.

Kombi efekts

Līdz ar Butisan Avant tiek ieviests jauns termins – Kombi efekts, ar to saprotot divu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un metazahlors savstarpējo sinerģiju, nodrošinot:

  • Efektīvu izplatīšanos nezāļu aktīvajā dīgšanas zonā
  • Darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām auga daļām
  • Plašāka nezāļu spektra kontroli un augstāku efektivitāti

Kombi efekts nodrošina uzticamu, stabilu un pārliecinošu efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

Herbicīda efektivitāte ir mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa gadījumos, kad augsnes mitrums var būt ierobežojošais faktors herbicīdu efektivitātei. Attēls ilustrē, kā dimetēnamīds-P papildina metazahlora efektivitāti pie dažāda nokrišņu daudzuma.

Efektivitāte mazāk atkarīga no laikapstākļiem

Ja pēc apstrādes ar Butisan Avant, vidējais nokrišņu daudzums nedēļā ir mazāks nekā 25 mm, tad herbicīda sastāvā esošais dimetēnamīds-P ievērojami papildina metazahlora efektivitāti, un tas ir Kombi efekts. Salīdzinot ar herbicīdiem, kas satur tikai metazahloru + kvinmeraku, dimetēnamīda-P klātbūtne preparātā padara tā efektivitāti ne tikai mazāk atkarīgu no augsnes mitruma, bet arī paplašina ierobežojamo nezāļu spektru t.sk.: gandrenes, ķeraiņu madaru, žodzeni, tīruma nauduli, ganu plikstiņu, tīruma zvēri un magoni.

Iedarbības veids

Butisan Avant primāri ir augsnes iedarbības herbicīds lietošanai pirms un pēc kultūraugu sadīgšanas.Metazahlors ir viela, ko dīgstošās viendīgļlapju nezāles uzņem galvenokārt caur koleoptili (aizsargapvalks, kas apņem graudzāļu dīgļpumpuru). Divdīgļlapju nezāles metazahloru uzņem tieši caur saknēm, un nedaudz caur dīgļstumbriem (hipokotilu).Dimetēnamīds-P arī iekļūst augā caur saknēm un dīgstu daļām (hipokotilu, epikotilu). Tādējādi dimetēnamīda – P iedarbība ir ierobežota, un ir efektīva nezāļu dīgšanas un agrās attīstības laikā. Abām aktīvajām vielām (metazahlors un dimetenamīds-P) ir ļoti neliela vai nav iedarbības caur lapām, un minimāla mobilitāte un translokācija augā. Kvinmeraku augi uzņem gan caur saknēm, gan caur lapām, un pārvietojas augā gan akro-, gan bazipetāli. Ķeraiņu madaru ierobežo inhibējot sakņu augšanu un ar hormonu tipa ietekmes palīdzību. Ņemot vērā šo kombinēto iedarbību, Butisan Avant ir lietojams pirms nezāļu vai īsi pēc nezāļu sadīgšanas.

Augu spēja uzņemt Butisan Avant ir atkarīga no vienmērīgas aktīvo vielu – metazohlora, dimetēnamīda – P un kvinmeraka izplatības augsnes ūdens fāzē ap dīgstošajām nezālēm. Lai sasniegtu optimālo efektivitāti, visu aktīvo vielu darbībai nepieciešama pietiekami mitra augsne. Pietiekoši mitrā augsnē aktīvās vielas var izšķīst un izplatīties augsnes ūdens fāzē, un tikt uzņemtas caur nezāļu saknēm un dīgstu daļām. Sausos apstākļos, kad augsnē nav pietiekošs mitruma līmenis, lai nodrošinātu aktīvo vielu mobilitāti, herbicīda aktivitāte var būt novilcināta līdz pirmajiem nokrišņiem. Tomēr arī izteikta sausuma apstākļos mitruma līmenis, kas nepieciešams, lai ierosinātu sēklu dīgšanu ir pietiekams, lai aktivizētu arī herbicīda darbību. Tādējādi kvalitatīvas sēklgultnes sagatavošana – veidojot drupatainu augsni, kas labi saglabā mitrumu, veicina arī herbicīda izplatīšanos, uzņemšanu un efektivitāti. Lielākās daļas nezāļu ierobežošanai, labākai iedarbībai smidzinājumi veicami pirms nezāļu 1-2 īsto lapu izveidošanās.

Aizsargājamā zona

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Tvertnes maisījumi

Butisan Avant var lietot tvertnes maisījumos ar Focus Ultra, Ažils 100, Targa Super, Fastac 50Caryx, Karate Zeon.Veidojot maisījumus, Butisan Avant tvertnē pilda pirmo. Par iespējām veidot tvertnes maisījumus ar citiem preparātiem, sazināties ar kompānijas pārstāvi Latvijā.

 

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
MCPA 750 MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC
Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ne..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu