Boxer 800 EC

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un stādītie no sīksīpoliņiem), ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

Darbīgā viela: prosulfokarbs 800 g/l.
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.
Reģistrācijas Nr. 0271.
Reģistrācijas klase: 2.
Iepakojums: 5L.

Preparāta raksturojums.

Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Iedarbības veids.

Prosulfokarbs kavē lipīdu sintēzi, kā rezultātā pārveidojas membrāna un pārtraucas vitāli svarīgi šūnu procesi. Preparāts darbojas gan pret dīgstošām, gan augošām nezālēm.

Devas un iedarbības spektrs

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle:

Līdz sadīgšanai (AS 00 -10)  2,0 – 2,5 l/ha.

Pēc sadīgšanas līdz 3 lapām graudaugiem  (AS 11 – 13)3,0 – 4,0 l/ha.

Laba efektivitāte > 85%:

parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)

maura skarene (Poa annua),

parastā virza (Stellaria media),

veronikas (Veronica spp.)

 

Vidēja efektivitāte, 60 – 85%:

kumelītes (Matricaria spp.),

lauka vijolīte (Viola arvensis)

 

Laba efektivitāte > 85%:

parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)

maura skarene (Poa annua),

ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

 

Vidēja efektivitāt, 60 – 85%:

ķeraiņu madara (Galium aparine),

veronikas (Veronika spp.),

parastā virza (Stellaria media),

rapsis (Brasica napus)

tīruma zvēre (Sinapis arvensis),

kumelītes (Matricaria spp.),

tīruma neaizmirstulīte ( Myosotis arvensis)

 

 

 

Kartupeļi, ķimenes, zirņi, lauka pupas, lupīna (graudiem), burkāni, sīpoli, ķiploki, selerijas (kātu un sakņu), saulespuķes- 4.0 l/ha.

Laba efektivitāte >85%:

 • Izplestā balodene (Altriplex patula),
 • ķeraiņu madara (Galium aparine),
 • melnā naktene (Solanum nigrum),
 • parastā virza (Stellaria media),
 • veronikas (Veronika spp.),
 • ganu plikstinš (Capsella bursa-pastoris)

Vidēja efektivitāte 60 – 85 %:

 • baltā balanda (Chenopodium album),
 • kumelītes (Matricaria spp.),
 • tīruma zvēre (Sinapis arvensis)
 • Zema efektivitāte < 60 %:
 • lauka vijolīte (Viola arvensis),
 • rapsis (Brassica napus)

Lietošanas nosacījumi.

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks, dienās

Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

5

6

7

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

2.0-2.5

Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00- 10)

1

3.0-4.0

Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11-21)

Kartupeļi

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas,  pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00-10)

42

1

Ķimenes

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.

1

Zirņi

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.

75

1

Lupīna* (graudiem)

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.

1

Pupas, lauka*

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.

75

1

Burkāni*

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus burkānu 2 īsto lapu stadijā (AS 12).

90

1

Sīpoli* (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķploki*

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad sētajiem (sīpoliem) pirmā lapa karodziņa formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa 3-4 cm  (AS 11-13).

90

1

Selerijas* (sakņu)

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas.

90

1

Selerijas* (kātu)

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas.

60

1

Saulespuķes*

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4.0

Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.

Atbildība.

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme.

Ir noteiktas papildus prasības Boxer 800 EC lietošanas tehnoloģijai: augu aizsardzības līdzekļu lietotājam smidzināšanas laikā jāstrādā slēgtā kabīnē, kas apgādāta ar gaisa kondicionēšanas iekārtu.

Graudaugus var apstrādāt uzreiz pēc sējas un līdz cerošanas sākumam (AS 00-21). Vislabākais laiks Boxer 800 EC lietošanai ir pirms nezāļu sadīgšanas. Sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā vismaz 3 cm dziļumā. Ieteicams lietot uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums samazina iedarbības efektivitāti. Jācenšas panākt vienmērīgu augsnes virskārtu bez cilām.

Boxer 800 EC efektivitāte ir mazāka augsnēs ar augstu humusa saturu.

Kartupeļos Boxer 800 EC var lietot visiem izmantošanas veidiem ( pārtikai, sēklai, pārstrādei u.c.) paredzētajos kartupeļu stādījumos. Apstrāde jāveic pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu dīgšanas ( AS 00-10). Apstrādāt jau uzdīgušus kartupeļus nav ieteicams.

Lai paplašinātu apkarojamo nezāļu spektru, pirms dīgšanas kartupeļu stādījumus var apstrādāt arBoxer 800 EC 4,0 l/ha + Mistrāls 70 d.g. 0,2 -0,3 kg/ha maisījumu. Šim maisījumam ir ļoti laba efektivitāte vēl uz sekojošām nezālēm kartupeļu stādījumos: nesmaržīgā suņkumelīte (Trileurospermum perforatum) un sūrenes (Polygonum spp.). Ja nepieciešams, var papildus veikt apstrādi ar Mistrāls 70 d.g., brīdī, kad kartupeļi ir apmēram 5 cm gari.

Smidzināt ir ieteicams uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums un augsta temperatūra samazina efektivitāti. Boxer 800 EC ir saudzējoša iedarbība uz kartupeļiem. To var lietot uz agrajiem kartupeļiem. Starp šķirnēm atšķirības līdz šim nav novērotas.

Bezlietus periods – 1 stundas.
Ūdens patēriņš: 200 – 400 l/ha,

Ierobežojumi.

Nelietot Boxer 800 EC ja augi ir apsaluši, cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, kultūraugus stipri bojājuši augu kaitēkļi vai slimības un ja ir lielas diennakts temperatūru svārstības. Lai arī augi pilnībā atkopjas, var parādīties īslaicīga augu dzeltēšana.

Ziemāju sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā, vismaz 3 cm dziļumā.

Apstrādājot sadīgušus kultūraugus, tiem jābūt sausiem.

Darba šķidruma sagatavošana.

Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Boxer 800 EC daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens.

Ieteicamā smidzināšanas  tehnika: 110o sprauslas ISO F 025/03.

Kultūraugu izturība.

Ja tīrums apstrādāts ar Boxer 800 EC pirms kultūraugu sadīgšanas, retos gadījumos var palēnināties dīgšanas process. Tas ir īslaicīgi un pieredze rāda, ka ražu tas nelabvēlīgi neietekmē. Boxer 800 EC nav iedarbības uz labības sēklām. Līdz šim nav novērotas atšķirības starp graudaugu sugām. Ja kultūraugs cieš no skābekļa trūkuma, kā, piemēram, pēc lieliem nokrišņiem, uz auga lapām var parādīties pārejoši dzeltenīgi plankumi, kas uz ražu neatstās negatīvu ietekmi.

Pēcauga izvēle.

Ja ziemāji rudenī ir apstrādāti tikai ar Boxer 800 EC un ja pavasarī tomēr šīs platības ir jāpārsēj, tad:

 1. bez aršanas var audzēt: kukurūzu, saulespuķes, auzas, vasaras miežus, vasaras kviešus, zirņus, vasaras rapsi un linus.
 2. ar aršanu var audzēt: burkānus, salātus, sīpolus, cukurbietes un kartupeļus.

Ieteikumi rezistences novēršanai.

Boxer 800 EC darbīgā viela prosulfokarbs pieder tiokarbomātu ķīmiskajai klasei, kas pēc iedarbības veida ir lipīdu sintēzes inhibitori ( N grupa, pēc HRAC klasifikācijas). Katrā nezāļu populācijā var būt sastopami augi, kuri ir vairāk izturīgi vai dabiski rezistenti pret N grupas herbicīdiem. Lai novērstu rezistences izveidošanās risku, vienmēr sekojiet HRAC izstrādātājām vadlīnijām:

 • praksē piemērojiet integrēto nezāļu vadības sistēmu;
 • veidojot bākas/produktu maisījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas periodā, vai pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības  mehānismiem;
 • lietojiet pilnu ieteikto herbicīda devu un piemērotu apstrādes laiku;
 • pēc apstrādes sekojiet līdz nezāļu ierobežošanas efektivitātei un izpētiet katru nepilnīgi ierobežoto  nezāli, un nepieļaujiet, lai tā ražotu sēklas vai vairotos veģetatīvi.

Savietojamība.

Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Boxer 800 EC nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no 0oC   līdz  + 35oC.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu