Lontrel® 72 SG

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzas, cukurbiešu, lopbarības biešu  un galda biešu, galviņkāpostu, linu un zemeņu sējumos un stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sēklu laukos, kā arī egļu, baltegļu stādījumos kokaudzētavās.

Kultūraugs

Lietošanas deva

Lietošanas laiks

Ziemas un vasaras rapsis

110-165

Apsmidzināt sējumus pavasarī nezāļu aktīvas augšanas laikā no rapša stublāju veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 31-55)

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas

125-165

Apsmidzināt sējumus no graudaugu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes. Nelietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas mieži, tritikāle  ar/bez stiebrzāļu pasējas

125-165

Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes. Nelietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

Kukurūza

165

Apstrādi veikt kukurūzas 3-6 lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes

125-165

Biešu sējumos Lontrel 72 SG lieto ar devu 110-125g/ha maisījumos ar citu herbicīdu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, īpaši gadījumos, ja sējumā galvenās nezāles ir vējagriķis un kumelītes. Ušņu ierobežošanai lietojiet Lontrel 72 SG ar devu 165 g/ha, kad uznes ir sasniegušas 15-20 cm garumu.

Galviņkāposti

110-165

Stādījumus apstrādāt 2-3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā.

Zemenes

165

Apstrādi veikt pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15-20 cm garas. Neapstrādāt zemenes pavasarī!

Lini

110-165

Sējumus apstrādāt līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes.

Egles un baltegles kokaudzētavās

165

Iesakņojušos egļu un baltegļu stādījumos ušņu, vībotņu, parastās krustaines un citu nezāļu ierobežošanu veikt pavasarī, kad nezāles ir 10-20cm garas.

Stiebrzāļu sēklu lauki

125-165

Sējumus apstrādāt no stiebrzāļu cerošanas līdz karoglapas stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes.

Ganības

125-165

Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15-20 cm (rozetes stadiju).

 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

Neganīt lopus ganībās 7 dienas pēc apstrādes ar preparātu!

Bezlietus periods – 6 stundas.

Lontrel 72 SG var lietot visu tipu augsnēs.

Efektivitāte pret nezālēm

Virs 90 % efektivitāte:

Dzeltenā ilzīte (Anthemis arvensis), asais dadzis (Cirsium vulgare), parastā krustaine (Senecio vulgare), trejdaivu sunītis (Bidens tripartita), parastā vībotne (Artemisia vulgaris, tīruma krizantēma (Chrysanthemum segetum), parastā salātene (Lapsana communis), tīruma usne (Circium arvense), āboliņš (Trifolium spp.), parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstineicības kumelīte ( Mtricaria chamomilla), tīruma kumelīte (Matricaria inodorum), maura kumelīte (Maricaria discoide), ārstniecības pienene ( Taraxacum officinale), mīkstpienenes (Sonchus spp).

70-90% efektivitāte:

Parastais pelašķis (Achillea millefolium), īsstaru sīkgalvīte (Galinsoga parviflora), cirtainais dzelksnis (Carduus crispus), vējagriķis (Polygonum convolvolus), sualespuķe (Helianthus annus), melnā naktene (Solanum nigrum), vīķi (Vicia spp), savvaļas burkāns (Daucus carota).

Klimatiskie apstākļi

Apstrāde ar Lontrel 72 SG jāveic nezāļu aktīvās augšanas laikā. Optimālā lietošanas temperatūra ir virs +10-12°C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām.

Savienojamība

Lontrel 72 SG var izmantot tvertnes maisījumos ar izplatītākajiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā kontaktējaties ar firmas pārstāvi Latvijā.

Smidzināšanas tehnikas un ūdens daudzums

Izsmidzinot Lontrel 72 SG darba šķidruma patēriņam jābūt no 100-300 litriem uz 1 hektāru. Smidzināšanai lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu.

Pēckultūras

Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jūtīgāki pret Lontrel 72 SG:

  • Kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi;
  • Zirņi, pupas, lupīna un citi tauriņziežu dzimtas augi;
  • Burkāni un citi čemurziežu dzimtas augi;
  • Salāti un citi asteru dzimtas augi.

Ierobežojumi nākošajā gadā audzējamajiem kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar Lontrel 72 SG, pēcpļaujas atliekas rudenī tiek iestrādātas augsnē.

Nesadalījušās Lontrel 72 SG apstrādātu augu pēcpļaujas atli8ekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu sugām, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret Lontrel 72 SG jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē.

Nelietot ar Lontrel 72 SG apstrādātu augu atliekas (salmus) kā augšanas substrātu siltumnīcās.

Gadījumā, ja ar Lontrel 72 SG apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.

Lontrel 72 SG var ietekmēt divdīgļlapju augus tieši caur lapām vai arī netieši caur saknēm no apsmidzināšanas augsnē. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz blakus augošiem divdīgļlapju kultūraugiem, kurus nav paredzēts apstrādāt ar šo produktu.

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu