Credit Extreme

Credit Extreme

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Ražotājs: Nufarm

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, pēc kukurūzas un cukurbiešu sējas, bet pirms to dīgšanas, zirņu un sojas sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, ganību un zālāju atjaunošanā, papuvēs, mežā pirms stādījumu ierīkošanas, skuju koku jaunajos stādījumos, kokaudzētavās, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās.

Iedarbība:

  • Credit® Xtreme ir herbicīds, kas iedarbojas caur augu zaļajām lapām un apkaro gan viengadīgās, gan daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles un daudzas divdīgļlapju nezāles, ja tiek lietots kā norādīts. Pirmie simptomi uz lapām parādās viendīgļlapju nezālēm, pēc nedaudz ilgāka laika divdīgļlapju nezālēm kā nezāļu lapu sārtošanās, vēlāk dzeltēšana.
  • Redzamas pazīmes uz nezālēm redzamas pēc 5 – 10 dienām. Nezāles iet bojā 1 – 3 nedēļu laikā pēc apstrādes. Ir ļoti svarīgi, lai nezālēm apstrādes laikā būtu pietiekami liela lapu virsma, un tās būtu aktīvi augošas.
  • Daudzgadīgām viendīgļlapju nezālēm vajadzētu būt jaunajām lapiņām, kuras būtu zaļas un dzīvas. Ložņu vārpata jutīgāka ir cerošanas stadijā un kad sākuši augt jauni sakneņi. Parasti tas ir augu 5 – 6 lapu stadijā, kad jaunie dzinumi ir 12 – 15 cm.
  • Lielākā daļa daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu visjutīgākās uz herbicīdu apstrādi ir aktīvās augšanas laikā. Īsmūža nezālēm apstrādes laikā jābūt aktīvi augošām, viendīgļlapju nezālēm vismaz 5 cm garām vai divdīgļlapju nezālēm vismaz 2 īstajām lapām.
  • Ložņu vārpata un citas viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles ir mazāk jutīgas uz herbicīdu iedarbību, ja augšanu ierobežo sausums, pārmērīgs slapjums, salnas, ļoti augstas temperatūras. Efektivitāte var tikt samazināta, ja šādi apstākļi parādās smidzināšanas laikā vai tūlīt pēc smidzināšanas.
  Lietošanas laiks
Pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas  Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. 
Pirms kukurūzas un cukurbiešu sadīgšanas   Apsmidzināt nezāles pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas, ne vēlāk ka 5 dienas pēc sējas. 
Zirņi, soja (pirms ražas novākšanas)  Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, kad kultūraugi sasnieguši 85-87% gatavību un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. 
Tīrumi pēc ražas novākšanas Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. 
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst apdobes augļu kokiem, kuri nav jaunāki par 3-4 gadiem. 
Ganību, zālāju atjaunošana Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas 
Papuves Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. 
Mežā pirms stādījumu ierīkošanas Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā 
Skuju koku jaunie stādījumi Apsmidzināt stādījumu veģetācijas periodā (maijs-septembris), kad  nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus 
Skuju koku jaunie stādījumi Apsmidzināt stādījumu vienlaidus smidzinājumā, pavasarī kociņu miera periodā , kad skuju koki vēl nav atsākuši augšanu, vai rudenī, kad dzinumi ir pilnīgi nobrieduši (pārkoksnējušies), un kociņiem iestājies miera periods.
Kokaudzētavas  Apsmidzināt stādījumu veģetācijas periodā (maijs-septembris) starp rindām, kad  nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot jaunos kociņus 
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas  Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. 
Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu