CLEAVE ®

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, stiebrzāļu sēklu laukos, stiebrzāļu sējumos lopbarībai, ganībās. 

 

Darbīgās vielas:                     florasulams 2.5 g/L, fluroksipirs 100 g/L

Preparatīvā forma:              suspo-emulsija

Iepakojums:                           2 x 10 L, 4 x 5 L, 12 x 1 L

 

PREPARĀTA APRAKSTS

Cleave®  lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. Herbicīds efektīvi ierobežo ķeraiņu madaru (Galium aparine) un vairākas citas divdīgļlapju nezāles. Fluroksipirs iedarbojas kā  sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās – lapu čokurošanos. Herbicīda iedarbības dēļ tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

EFEKTIVITĀTE

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle,auzas

deva 0.8-1.0 l/ha

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle

1.0-1.2 l/ha

Ļoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum   

Sārtā panātre Lamium purpureum                                 

Ķeraiņu madara Galium aparine                

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                   

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                           

Parastā virza Stellaria media                     

Saules dievkrēsliņš Euphorbia helioscopia   

Ķeraiņu madara Galium aparine             

 

Tīruma kumelīte Tripleurospermum inodorum

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus              

Rapsis sārņaugs Brassica napus

Sārtā panātre Lamium purpureum                                

Tīruma neaizmirstule Myosotis arvensis                

 Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus                 

Tīruma naudulis Thlaspi arvense                

 

Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus             

 

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus        

Vidēji jutīgas nezāles efektivitāte 70-84.9%)

Baltā balanda Chenopodium album         

Tīruma usne Cirsium arvense                     

Tīruma usne Cirsium arvense                    

Baltā balanda Chenopodium album        

Parastā virza Stellaria media                        

Akļi Galeopsis spp.

 

Tīruma vijolīte Viola arvensis                           

 

Stiebrzāles (sēklai, lopbarībai), ganības

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum    

Ķeraiņu madara Galium aparine                  

Ārstniecības mīkstpienene Taraxacum officinalis

Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)

Tīruma usne Cirsium arvense                      

 

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

 

 

1

2

3

5

 

 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

1.0-1.2

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

0.8-1.0

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga  cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)

 

 

Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.5-1.8

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

 

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā : 1 reize

Nogaidīšanas laiks: 14 dienas  ( stiebrzāļu sēklai un lopbarībai un stiebrzāļu ganību zelmenī)

 

NOSACĪJUMI UN ETEIKUMI

 

  • Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Cleave® lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.
  • Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot.
  • Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstākās herbicīda devas.
  • Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātas gaisa temperatūras apstākļos (>5°C).
  • Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā vai kuru sastāvā ir āboliņš, lucerna vai citi tauriņziežu kultūraugi
  • Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

 

Tvertnes maisījumi

Cleave® var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai tajos pašos kultūraugu sējumos, kā Cleave®. Neskaidrību gadījumā konsultēties ar izplatītāja vai ražotāja pārstāvjiem.

Atkārtota sēja un pēckultūras

Normālā augmaiņā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē sējai pēc Cleave® lietošanas priekšaugam. Ja pavasarī pēc apstrādes ar Cleave® sējums aizgājis bojā,  var pārsēt tikai graudaugus, kukurūzu vai airenes.

IEROBEŽOJUMI

Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Saistītā prece
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC
Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ne..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Uzņēmuma ziņas
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu