Mustang Forte

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Darbīgās vielas:

Florasulams 5 g/l

2,4 D 180 g/l

Aminopiralīds 10 g/l

Formulācija: Emulsija koncentrāts

Iepakojums: 5 l

 

Sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Lietošanas norādījumi

Kultūraugs

Lietošanas deva

Lietošanas laiks

Ziemas kviešu, ziemas rudzi, ziemas mieži, tritikāle

0.8-1.0 l/ha

Apstrādi veikt pavasarī atsākoties veģetācijai līdz 2 mezglu stadijai (AS 32)

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

0.6-0.8 l/ha

Apsmidzināt sējumus sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz 2 mezglu stadijai (AS 21-32)

 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.
 • Bezlietus periods – 1 stunda

Mustangs Forte s.e. ir  selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos. Tas galvenokārt tiek uzņemts caur augu lapām un pēc tam izplatās pa visu augu, izjauc normālus augu augšanas procesus,  tādējādi izraisot jūtīgo augu bojāeju.

Mustangs Forte s.e. var lietot visu tipu augsnēs. Vieglās augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu, bet tas ir pārejošs simptoms un tas neatstāj nekādu ietekmi uz kultūrauga ražu.;

Mustangs Forte s.e. aizliegts lietot sējumos ar tauriņziežu pasēju.

Efektivitāte pret nezālēm:
Lietojot Mustang Forte s.e. devās 0.8 l/ha

 • Jūtīgas sugas (>90%):
  Krustzieži  (Brassica spp.), gana plikstiņš (Capsella  bura-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), ķeraiņu madara (Galium aparine), ģerānijas   (Geranium spp.), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), tīrumu pērkone (Raphanus raphanistrum), tīruma sinepes (Sinapis arvensis), parastā virza (Stellaria media).
 • Vidēji jūtīgas sugas (70-90%):
  Tīruma usne (Cirsium arvense), sējumu krizantēma( Chrysanthemum segetum), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia), asais aklis (Galeopsis tetrahit), tīrumu naudulis (Thlaspi arvense), tīruma vijplīte (Viola arvensis).
 •  Efektivitāte <70%:
  Ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), panātres (Lamium spp.), mīkstpienenes (Sonchus spp.), veronikas ( Veronica spp.).
  Mustangs Forte s.e. nodrošina labu efektivitāti  pret aktīvi augošām nezālēm. Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama, jo tā jau ir iekļauta produkta formulācijā.

Klimatiskie apstākļi

Optimālā lietošanas temperatūra ir no +5 līdz +20°C.

Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti karstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām. Apstrādi ar Mustang Forte s.e. veic nezāļu aktīvās augšanas laikā.

Pēckultūras

Pastāv ierobežojumi kultūraugu izvēlē pēc Mustang Forte s.e. lietošanas maksimālajā devā 0.8-1.0 l/ha:

 • Kultūraugi, kurus var sēt tajā pašā kalendārajā gadā pēc Mustang Forte s.e. lietošanas: ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, stiebrzāles.
 • Kultūraugi, kurus var sēt nākošajā gadā pēc Mustang Forte s.e. lietošanas: vasarāju graudaugi, vasaras rapsis, kukurūza.
 • Citu kultūraugu audzēšanai ieteicamais nogaidīšanas periods ir 14 mēneši pēc Mustang Forte s.e. lietošanas.

Pārsēja

Gadījumā, ja kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāli.

Uzmanību!

Mustang Forte s.e. sadalīšanās produkti augu pēcpļaujas atliekās (arī ar organisko mēslojumu), kuras nav pilnībā sadalījušās, var ietekmēt jūtīgus kultūraugus – zirņus, pupas un citus tauriņziežus, burkānus un citus čemurziežus, kartupeļus, tomātus un  citus nakteņu dzimtas augus, salātus un citus kurvjziežu dzimtas augus. Neaudzējiet jūtīgos kultūraugus, izņemot minētos sadaļā “Pēckultūras”, laukā, kurā lietots Mustang Forte s.e. vai arī kur ir lietots organiskais mēslojums no dzīvniekiem, kuriem ir izbarots ar Mustang Forte s.e. apstrādāts augu pēcpļaujas atliekas, vai arī tās ir izmantotas par pakaišu materiālu.

Organiskais mēslojums, kurā var būt nonākušas augu pēcpļaujas atliekas, kas bijušas apstrādātas ar Mustang Forte s.e. ir jāiestrādā augsnē vismaz 7 mēnešus pirms cukurbiešu, kartupeļu, Dārzeņu (tomātu, salātu, ķirbju dzimtas augu, u.c.) vai tauriņziežu audzēšanas.

Nelietojiet ar Mustangg Forte s.e. apstrādātas augu pēcpļaujas atliekas kompostiem vai kā mulču. Nelietojiet organisko mēslojumu no dzīvniekiem, kuriem ir izbarotas ar Mustang Forte s.e. apstrādātas augu pēcpļaujas atliekas, kā kompostu.

Ievērojiet “Labas lauksaimniecības prakses”nosacījumus un pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas pārliecinieties, ka pēcpļaujas atliekas pēc Mustang Forte s.e. lietošanas ir pilnībā sadalījušās.

Darba šķidruma patēriņš

Izsmidzinot Mustang Forte s.e. darba šķidruma patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru. Mazāko darba šķidruma patēriņu var lietot apsmidzinot kultūraugu un nezāles to agrīnā attīstības stadijā.

Smidzināšanas kvalitāte

Izsmidzinot Mustang Forte s.e. lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu. Sprauslas, kas nodrošina vidēju līdz rupju pilienu lielumu, nav piemērotas Mustang Forte s.e.  izsmidzināšanai, jo tādējādi var samazināties produkta iedarbības efektivitāte.

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu