Hussar Active Plus OD

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Aktīvā viela: Nātrija metil-jodosulfurons 10 g/l; 2,4-D 2-etilheksil esteris 377 g/l

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju (īpaši parastās rudzusmilgas) un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumos.

Darbīgās vielas: Nātrija metiljodosulfurons 10 g/l 2,4-D 2-etilheksilesteris 377 g/l
Iepakojums: 5 litri
Reģistrācijas Nr.: 0311
Reģistrācijas klase: 2

IEDARBĪBA

Hussar Active Plus OD satur divas darbīgās vielas, kas pieder dažādām ķīmisko vielu grupām ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem uz nezālēm:

 • 2,4-D iedarbojas uz nezālēm kā auksīna tipa herbicīds (augu augšanas hormons). To nezāles uzņem tikai caur lapām.
 • Jodosulfurons ir sulfonilurīnvielu grupas herbicīds. Tā uzņemšana nezālēm notiek galvenokārt caur lapām un tikai nedaudz caur augsni ar sakņu sistēmu.

Pēc šo darbīgo vielu uzņemšanas, tās sistēmiski izplatās pa visu augu, izsaucot augu augšanas un attīstības apstāšanos. Pirmās iedarbības pazīmes būs redzamas jau dažu dienu laikā, bet pilnu efektivitāti herbicīds sasniedz 14–21 dienas laikā pēc apstrādes.
Labāko efektu herbicīds uzrāda, kad viengadīgās nezāles ir to agrīnā attīstības stadijā.

LIETOŠANAS LAIKS

Ziemas kviešu, rudzu, tritikāles sējumos Huzārs Aktīvs jālieto pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, kad saasnojušas pavasarī dīgstošās nezāles. Lietošanas laiks graudaugiem ir no trīslapu stadijas līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 13–32). Optimālais apstrādes laiks viendīgļlapju nezālēm augstas herbicīda efektivitātes sasniegšanai, kad nezāles vēl nav pāraugušas – līdz to cerošanas fāzes beigām (AS 29).

SVARĪGI

Ja rudzusmilga un citas viendīgļlapju nezāles sākušas stiebrot – herbicīda efektivitāte stipri samazinās.

LIETOŠANAS DEVA – 0,75–1,0 l/ha.

Augstāko devu ir ieteicams lietot, ja

 • stiebrzāles ir tuvu cerošanas fāzes beigām;
 • ķeraiņu madara ir garāka par 10 cm;
 • rudzupuķei rozetē ir vairāk nekā 10 lapas, bet stublājs nav sācis veidoties;
 • herbicīda lietošanas laikā ir pazemināta gaisa temperatūra;
 • ierobežojamas skarenes.

SVARĪGI

Huzāram Aktīvs nav jāpievieno virsmas aktīvā viela, jo OD ir speciāla formulācija, kas jau satur virsmas aktīvās vielas.

 • Preparātu nelietot graudaugiem ar tauriņziežu pasēju un ziemas miežu sējumos.
 • Izvairīties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām.
 • Herbicīdu nedrīkst lietot, ja kultūraugi ir stresa novārdzināti, piemēram, tos skāris sausums, pārmērīgs mitrums, slimību vai kaitēkļu invāzija, barības elementu trūkums, augsnes sablietējums, vāja sakņu sistēma.
 • Izvairieties no smidzinājuma pārklājumiem, kā arī no traktora apstāšanās smidzināšanas laikā.

Ļoti laba iedarbība (95–100%) ar devu 0,75 l/ha:

 • Aireņu sugas
 • Rudzusmilga
 • Balanda, baltā
 • Gandrene
 • Gaurs, tīruma
 • Grābeklīšu sugas
 • Ilzīte, tīruma
 • Krustaiņu sugas
 • Kumelīšu sugas
 • Madara, ķeraiņu
 • Magoņu sugas
 • Naudulis, tīruma
 • Neaizmirstulīte, tīruma
 • Panātre, sārtā*
 • Panātre, skaujošā*
 • Rapsis
 • Pērkone, tīruma
 • Plikstiņš, ganu
 • Rudzupuķe
 • Sinepe, baltā
 • Sūreņu sugas
 • Usne, tīruma**
 • Vējgriķis, dārza
 • Virza, parastā
 • Zvēre, tīruma

* Līdz ziedēšanas stadijai.
** Rozetes attīstības stadijā.

Ļoti laba iedarbība (95–100%) ar devu 1,0 l/ha:
Matuzāle, ārstniecības
Skareņu sugas

Laba iedarbība (75–95%) ar devu 0,75 l/ha:
Matuzāle, ārstniecības
Smalkžodzene, parastā
Vanagvīķis
Veroniku sugas
Vijolīšu sugas
Zilausis, tīruma
Skareņu sugas

Darba šķidruma patēriņš: 200–300 l/ha
Bezlietus periods: 2 stundas

Gaisa temperatūra apstrādes laikā:
minimums +5 °C;
maksimums +25 ºC;
optimāli, sākot ar +12 ºC.

AUGSTEKA

Preparāts ātri sadalās augsnē (mikrobioloģiskā degradācija) un neatstāj ietekmi uz nākamajā gadā audzējamiem kultūraugiem.
Ja nepieciešams pārsēt tīrumu, kas apstrādāts ar Huzārs Aktīvs, pēc pāraršanas var sēt kukurūzu, vasaras kviešus, vasaras miežus, stādīt kartupeļus, nedrīkst sēt lucernu un āboliņu.

Ja veģetācijas periodā ir bijuši ļoti sausi laikapstākļi un laika periodā pēc herbicīda smidzināšanas līdz eļļas rapša, baltās sinepes sējai nokrišņu summa ir bijusi mazāka par 100 mm, tad ir ieteicama augsnes aršana pirms šo pēckultūru sējas rudenī.
Ja nokrišņu summa ir bijusi lielāka par 100 mm, tad eļļas rapsi, balto sinepi var sēt bez iepriekšējas augsnes uzaršanas.

TVERTNES MAISĪJUMI

Huzāru Aktīvs var jaukt tvertnes maisījumā kopā ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kvalitatīviem (helātu formas) mikroelementu mēslošanas līdzekļiem.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu